Subscrisa TURMAC INSOLVENCY SPRL, cu sediul în Bd.Unirii nr. 78, Bl. J2, Sc. 2, Etj. 3, Ap. 39, Sector 3, Bucuresti, reprezentata prin asociat coordonator Turmac Mihaela, în calitate de lichidator judiciar al debitorului ROMSIT SA, cu sediul în Bucureşti, Sectorul 3, Str. Smardan, Nr.43, Et.2, Ap.12, avand CUI 347043, nr. de ordine in registrul comertului J40/6/1990, desemnat prin incheierea de sedinta din data de 09.10.2018 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Secţia a-VII-a Civilă, în dosar nr. 152/3/2001, anunta scoaterea la vanzare a celor 7.051 actiuni detinute de societatea ROMSIT SA la Credit Europe Bank SA, conform hotararii adunarii creditorilor din data de 29.08.2022. Valoarea totala a actiunilor este in cuantum de 5.535,50 lei.

Prima vanzare a pachetului de actiuni se va organiza in data de 05.09.2022, ora 12.00, prin licitatie publica cu strigare.

In situatia in care actiunile nu vor fi valorificate, lichidatorul judiciar va relua procedura prevazuta in actul constitutiv, si anume notificarea cu respectarea termenului de 30 zile privind dreptul de preemtiune, iar in situatia in care niciun actionar nu isi va exercita dreptul, va fi supusa spre aprobarea adunarii creditorilor o noua strategie de valorificare a actiunilor.

Locul de desfasurare al licitatiilor este la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, Sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua lucratoare licitatiei, ora 12.00.

In orice moment al vanzarii, pretul pachetului de actiuni poate fi diminuat numai cu acordul exprimat in scris al adunarii creditorilor, in conformitate cu prevederile Legii nr.85/2006.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra actiunilor sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre pachetul de actiuni, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3. Costul unui caiet de sarcini este de 300 lei. Taxa de participare la licitatie este in suma de 100 lei.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua lucratoare licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

  • cerere de inscriere la licitatie ;
  • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie ;
  • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului ;
  • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie ;
  • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea pachetului de actiuni pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata in contul unic de insolventa al societatii debitoare.
  • dovada achitarii c/val. caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3, tel./fax : (031)-8052125.