Subscrisa TURMAC INSOLVENCY SPRL, cu sediul în Bd.Unirii nr. 78, Bl. J2, Sc. 2, Etj. 3, Ap. 39, Sector 3, Bucuresti în calitate de lichidator judiciar al debitorului INTERFLOOR SYSTEM SRL, cu sediul în Ilfov Pantelimon Str. Grădinarilor, Numar: 1A, CUI 15961326, desemnat prin sentinta civila din data de 22.02.2022 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Secţia a VII-a Civila in Dosarul nr. 31511/3/2017, anunta scoaterea la vanzare  prin licitatie publica cu strigare a bunurilor imobile: Proprietate imobiliara situata in Oras Pantelimon, str. Gradinarilor nr. 1A, judet Ilfov ce compune din : Constructie C1 – Hala de depozitare si birouri, cu nr. cad 101749-C1, an PIF 2011, in suprafata construita de 600 mp si teren intravilan, localizat in tarla 55, parcela 524/17, in suprafata de 1310mp, intabulat in Cartea Funciara nr. 101749 Pantelimon Ilfov (nr. CF vechi 8954), impreuna cu o cota indiviza de 18,28%  din terenul in suprafata de 1037 mp , cu nr. cad 3136/8, intabulat in CF nr. 108175 Pantelimon Ilfov,  la pretul de pornire de 277.400 Euro exclusiv TVA. Proprietea imobiliara se vinde impreuna cu bunuri mobile incorporate in acesta 2. Loc de parcare nr. 7 situat in Bucuresti, Sector 2, str. Rasuri nr. 3 situat la subsol, in suprafata de 13,36 mp, cu nr. cad 216792-C1-U23, intabulat in CF nr. 216792-C1-U23 Sector 2 Bucuresti, impreuna cu cota parte indiviza de 1,02% din partile si dependintele comune ale imobilului si cota parte indiviza de 4,38 mp din terenul aflat sub constructive la pretul de pornire de 3.800 euro exclusiv TVA. Prima sedinta de licitatie a bunurilor  se va organiza in data de 09.09.2022, ora 12.00, prin licitatie publica cu strigare. In cazul in care bunurile nu se vor vinde la primul termen de licitatie, se vor organiza alte 7 sedinte de licitatie, saptamanale in data de 16.09.2022, 23.09.2022, 30.09.2022, 07.10.2022, 14.10.2022, 21.10.2022 si 28.10.2022 la aceeasi ora si in aceleasi conditii. Locul de desfasurare al licitatiilor este la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3. Relatii  suplimentare se pot obtine la tel. 031.805.21.25, email: office@turmacinsolvency.ro.