Subscrisa TURMAC INSOLVENCY SPRL, cu sediul în Bd.Unirii nr. 78, Bl. J2, Sc. 2, Etj. 3, Ap. 39, Sector 3, Bucuresti, reprezentata prin asociat coordonator Turmac Mihaela, în calitate de lichidator judiciar al debitorului ROMSIT SA, cu sediul în Bucureşti, Sectorul 3, Str. Smardan, Nr.43, Et.2, Ap.12, avand CUI 347043, nr. de ordine in registrul comertului J40/6/1990, desemnat prin incheierea de sedinta din data de 09.10.2018 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Secţia a-VII-a Civilă, în dosar nr. 152/3/2001, anunta scoaterea la vanzare a 70% din totalul cotelor parti ale operei Rugaciunea la pretul de 4.200.000$, al carei autor se presupune a fi Constantin Brancusi, conform hotararii adunarii creditorilor din data de 25.08.2022.

Valoarea stabilita prin raportul de expertiza intocmit de Lucian Radu Stanciu in dosarul nr.152/3/2001 aflat pe rolul Tribunalul Bucuresti – Secţia a VII-a Civilă (fost dosar nr.2966/2001 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti Sectia a VII-a Comerciala) in cadrul procedurii de faliment deschise impotriva societatii debitoare, a fost de 20.000.000 $ pentru opera Rugaciunea.

Prima vanzare a cotelor parti se va organiza in data de 02.09.2022, ora 12.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care cotele parti nu se vor vinde la primul termen de licitatie, se vor organiza alte 8 licitatii, in data de 06.09.2022, 09.09.2022, 13.09.2022, 16.09.2022, 20.09.2022. 23.09.2022, 27.09.2022, 30.09.2022, la aceeasi ora si in aceleasi conditii.

Daca nu se reuseste valorificarea cotelor parti in conditiile de mai sus, va fi intocmita o noua publicatie de vanzare cu acelasi pret de pornire de 4.200.000$, pana la momentul adjudecarii.

Locul de desfasurare al licitatiilor este la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, Sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua lucratoare licitatiei, ora 12.00.

In orice moment al vanzarii, pretul cotelor parti poate fi diminuat numai cu acordul exprimat in scris al adunarii creditorilor, in conformitate cu prevederile Legii nr.85/2006.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra cotelor parti sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre cotele parti, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3. Costul unui caiet de sarcini este de 5.000 lei inclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua lucratoare licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

  • cerere de inscriere la licitatie ;
  • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie ;
  • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului ;
  • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie ;
  • Declaratie pe propia raspundere, prin care participantul declara faptul ca a luat la cunostinta de situatia fizica si juridica a cotelor parti, precum si faptul ca a avut  posibilitatea sa efectueze orice verificari, expertize, etc, pentru verificarea acestei stari, pe care si-o asuma si intelege sa adjudece  in aceste conditii;
  • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea cotelor parti pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata in contul unic de insolventa al societatii debitoare.
  • dovada achitarii c/val. caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3, tel./fax : (031)-8052125.