TURMAC INSOLVENCY SPRL este membru activ al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, ce desfăşoara activităţi specifice obiectului de activitate , cu preponderenţă în domeniul reorganizării şi lichidării judiciare. Vă oferim disponibilitatea noastră de a participa în calitate de administrator sau lichidator judiciar in cadrul procedurilor de reorganizare judiciară şi faliment, prevazute de Legea nr.85/2006 si Legea nr.85/2014.

Ne recomanda experienta acumulata in activitatea desfasurata, profesionalismul si promptitudinea în rezolvarea situatiilor cu care suntem confruntati. Site-ul exprima dorinta noastra de a informa potentialii clienti despre serviciile oferite.

Echipa si colaboratorii permanenti ai TURMAC INSOLVENCY SPRL este  formata din:

  • 6 avocati, membrii ai Uniunii Nationale a Avocatilor din Romania ;
  • 5 practicieni in insolventa, membrii ai Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania;
  • experti si evaluatori, membrii ANEVAR;
  • experti contabili, membrii CECCAR;
  • personal auxiliar.

In functie de complexitatea dosarului TURMAC INSOLVENCY SPRL mai colaboreaza cu specialisti din domeniile specifice: agricultura, constructii, transporturi, industrie, comert, arhitectura, turism, experti in evaluare, planuri de afaceri, expertize tehnice, analize financiare, negocieri membrii ai Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din Romania a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati.

Asa cum reiese din cele de mai sus, experienta noastra este construita in timp pe o profunda cunoastere a sistemului juridic si a jurisprudentei din Romania, membrul fondator avand o vasta experienta atat in consultanta de afaceri, solutionare amiabila a litigiilor cat si in procedura contencioasa.

Intreaga echipa, inclusiv avocatii colaboratori si personalul auxiliar au o vasta experienta in abordarea pragmatica a dosarelor, oferind servicii de asistenta si reprezentare a clientilor in diverse ramuri de drept respectiv: drept civil, relatii intre profesionisti, fiscalitate, dreptul familiei, dreptul muncii, contencios administrativ, restructurare, tranzactii, transferuri de active, recuperari creante.

De asemenea societatea noastra detine si suportul logistic necesar atat pentru desfasurarea activitatii, cat si pentru asigurarea unei comunicari cat mai rapide a oricaror documente si informatii catre creditori, instante, sau orice alte persoane care justifica un interes.

TURMAC INSOLVENCY SPRL are capacitatea de a asigura atat desfasurarea sedintelor creditorilor, precum si de a asigura deplasarea membrilor echipei atat la termenele de judecata, cat si la efectuarea celorlalte acte specifice procedurii de insolventa si faliment (cu titlu exemplificativ mentionam: deplasarea in vederea inventarierii bunurilor apartinand debitorilor).

Totodata precizam faptul ca suntem agreati ANAF conform Decizie nr.13/10.08.2021 privind aprobarea listei practicienilor in insolventa agreati de ANAF in conformitate cu prevederile OPANAF nr.1443/2019 si DVBL Sector 2  conform deciziei nr.53407/08.03.2022 privind Lista practicienilor in insolvena agreati de Directia Venituri Buget Local Sector 2

De asemenea TURMAC INSOLVENCY se afla si pe  Lista practicienilor în insolvență agreați de către A.S.F.

In vederea stabilirii coordonatelor unei colaborari durabile, subscrisa TURMAC INSOLVENCY S.P.R.L va sta la dispozitie cu intreaga experienta profesionala a echipei si colaboratorilor, ce se concretizeaza in finalizarea a peste 400 de dosare de insolventa si gestionarea simultana a peste 100 de dosare aflate in procedura de reorganizare judiciara, in perioada de observatie si in faliment.

Eficienţa şi profesionalismul nostru sunt oglindite în modalităţile de maximizare a averii debitorilor aflaţi în procedură, valorificarea în condiţii optime a activelor societăţilor din portofoliu, printr-un sistem de marketing propriu, aplicat de persoane cu experienţă în domeniu, dar si prin identificarea cauzelor care au condus societatile in incetare de plati si implementarea unor masuri de natura sa duca la redresarea acestora si care sa corespunda debitorilor aflati in dificultate financiara.