Subscrisa TURMAC INSOLVENCY IPURL, cu sediul în Bd.Unirii nr. 78, Bl. J2, Sc. 2, Etj. 3, Ap. 39, Sector 3, Bucuresti, reprezentata prin asociat coordonator Turmac Mihaela, în calitate de lichidator judiciar al debitorului CENTA TRADING MARKET SRL, cu sediul în Bucureşti, Sectorul 4, Piaţa NAŢIUNILE UNITE, Nr. 3-5, Bloc B-2, Scara A, Etaj 5, Ap. 28, avand CUI 30103016, nr. de ordine in registrul comertului J40/4628/2012, desemnat prin incheierea de sedinta din data de 14.07.2020 pronuntata, de Tribunalul Bucuresti – Secţia a-VII-a Civilă, în dosarul nr. 38860/3/2019, anunta scoaterea la vanzare a bunului imobil: cladire chiosc – constructie provizorie pe structura metalica tip depozit (baraca) situata in Bucuresti, Str. Ziduri Mosi, Nr.2, Sector 2, edificat pe terenul proprietatea publica a Municipiului Bucuresti, la pretul de 32.004 lei exclusiv TVA. Prima vanzare a bunului  se va organiza in data de 11.11.2021, ora 12.00, prin licitatie publica cu strigare. In cazul in care bunul nu se va vinde la primul termen de licitatie, se vor organiza alte 3 sedinte de licitatie, saptamanale in data de 18.11.2021, 25.11.2021 si 02.12.2021 la aceeasi ora si in aceleasi conditii. Relatii  suplimentare se pot obtine la tel. 031.805.21.25, email: office@turmacinsolvency.ro.