Subscrisa TURMAC INSOLVENCY IPURL, cu sediul în Bd.Unirii nr. 78, Bl. J2, Sc. 2, Etj. 3, Ap. 39, Sector 3, Bucuresti, în calitate de lichidator judiciar al debitorului COMPREST GIM SRL, cu sediul în Bucureşti Sectorul 4, Str. Luica, Nr. 62-64, avand CUI 4772216, nr. de ordine in registrul comertului J40/23439/1993, anunta scoaterea la vanzare a terenului – Lot 2 – in suprafata de 2292 mp, situat in Str. Luica nr. 62-64 Sect. 4 Bucuresti, identificat cu nr. cadastral 221717, la pretul de 700.000 euro exclusiv TVA conform raportului de evaluare aprobat in cauza si a hotararii adunarii creditorilor din data de 01.09.2021.Prima vanzare a bunului ce apartine societatii falite se va organiza in data de 30.09.2021, ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare. In cazul in care bunul imobil nu se va vinde la primul termen de licitatie, se vor organiza alte 14 sedinte de licitatie, saptamanale, in data de 07.10.2021, 14.10.2021, 21.10.2021, 28.10.2021, 04.11.2021, 11.11.2021, 18.11.2021, 25.11.2021, 02.12.2021, 09.12.2021, 16.12.2021, 22.12.2021, 06.01.2022, 13.01.2022 la aceeasi ora si in aceleasi conditii.  Locul de desfasurare al licitatiilor este la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua lucratoare licitatiei, ora 14.00. Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3. Costul unui caiet de sarcini este de 500 lei exclusiv tva iar taxa de participare la licitatie este de 100 lei. Achizitionarea caietului de sarcini si achitarea taxei de participare la licitatie sunt obligatorii pentru toti participantii la licitatie. Relatii  suplimentare se pot obtine la tel. 031.805.21.25.