Subscrisa TURMAC INSOLVENCY IPURL, cu sediul profesional in Bucuresti, Bd. Unirii, nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, Sector 3, reprezentata prin asociat coordonator Turmac Mihaela, in calitate de lichidator judiciar al AGRO-CASTA SRL, anunta scoaterea la vanzare a terenului extravilan in suprafata de 10.000 mp situat in Localitatea Giroc, Judetul Timis  inscris in Cartea Funciara a Localitatii Giroc sub nr. 401700– la pretul de  86.960 lei exclusiv TVA. Prima vanzare a bunului se va organiza in data de 13.10.2021, ora 12.00, prin licitatie publica cu strigare. In cazul in care bunul nu se va vinde la primul termen de licitatie, se vor organiza alte 3 sedinte de licitatie, saptamanale in data de 20.10.2021, 27.10.2021, 03.11.2021 la aceeasi ora si in aceleasi conditii. Relatii  suplimentare se pot obtine la tel. 031.805.21.25, email: office@turmacinsolvency.ro.