Subscrisa TURMAC INSOLVENCY IPURL, cu sediu ales în Bucuresti, Bd.Unirii nr. 78, Bl. J2, Sc. 2, Etj. 3, Ap. 39, Sector 3, reprezentata prin asociat coordonator Turmac Mihaela, în calitate de administrator judiciar al debitorului WERTYKL PROIECT SRL, cu sediul social în Bucureşti Sectorul 5, Sos. Viilor, Nr. 101, Bloc 1, Scara 5, Etaj 4, Apartament 147,cam.1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/16593/2007 avand Cod Unic de Inregistrare 22361537, desemnat prin incheierea de sedinta din data de 07.02.2020 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Secţia a-VII-a Civilă, în dosarul nr. 3107/3/2020, anunta scoaterea la vanzare a urmatoarelor bunuri mobile: trei strunguri la pretul de 2.600 lei exclusiv TVA, respectiv 866,67 lei/bucata  exclusiv TVA, conform hotararii adunarii creditorilor din data de 06.09.2021. Prima vanzare a bunurilor se va organiza in data de 21.09.2021, ora 12.00, prin licitatie publica cu strigare. In cazul in care bunurile nu se vor vinde la primul termen de licitatie, se vor organiza alte 5 sedinte de licitatie, saptamanale, in datele de 23.09.2021, 28.09.2021, 30.09.2021, 05.10.2021, 07.10.2021, la aceeasi ora si in aceleasi conditii..Relatii  suplimentare se pot obtine la tel. 031.805.21.25.