Subscrisa TURMAC INSOLVENCY IPURL, cu sediul profesional in Bucuresti, Bd. Unirii, nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, Sector 3, in calitate de lichidator judiciar al BATU TRADING SRL, cu sediul în Bucureşti Sectorul 2, Sos. Fundeni, Nr.215, demisol, avand CUI 11323520, J40/12790/1998, anunta scoaterea la vanzare a urmatoarelor bunuri imobile : Cladire 2S+ P+3E (+4retras) cu suprafata construita desfasurata 1.168,88 mp, nr. Cadastral 51228-C1 CF 51228 si teren aferent in suprafata de 320 mp, nr.Cadastral 876 CF 2777/2003, situate in strada Soseaua Fundeni, nr. 215, sector 2, Bucuresti, la pretul de 6.188.000 lei.TVA-ul urmeaza regimul legal de la data adjudecarii.Prima vanzare a bunurilor ce apartin societatii falite se va organiza in data de 14.09.2021, ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare. In cazul in care bunurile nu se vor vinde la primul termen de licitatie, se vor organiza alte 7 licitatii, bilunare, in data de 28.09.2021, 12.10.2021, 26.10.2021, 09.11.2021, 23.11.2021, 07.12.2021, 21.12.2021 la aceeasi ora si in aceleasi conditii. Relatii  suplimentare se pot obtine la tel. 031.805.21.25.