Subscrisa TURMAC INSOLVENCY IPURL, cu sediul profesional in Bucuresti, Bd. Unirii, Nr.78, Bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, Sector 3, reprezentata prin asociat coordonator Turmac Mihaela în calitate de lichidator judiciar judiciar al debitorului NEW CONCEPT STORE SRL, cu sediul în Bucureşti, Sectorul 2, Str. Herta, Nr.16, Camera 2, Bloc X4, Scara A, Etaj 8, Ap.49, avand CUI 35808697, nr. de ordine in registrul comertului J40/3901/2016, desemnat prin incheierea de sedinta din data de 04.05.2020 pronuntata, de Tribunalul Bucuresti – Secţia a-VII-a Civilă, în dosarul nr.9135/3/2020, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor mobile aflate in patrimoniul societatii debitoare: Obiecte de inventar la pretul de 290,10 lei exclusiv TVA si stoc de marfa (imbracaminte si incaltaminte) la pretul de 11.968,80 lei exclusiv TVA, valoarea totala a bunurilor fiind de 12.258,90 lei exclusiv TVA. Prima vanzare a bunurilor mobile se va organiza in data de 15.06.2021, ora 12.00, prin licitatie publica cu strigare. In cazul in care bunurile nu se vor vinde la primul termen de licitatie, se vor organiza alte 4 sedinte de licitatie, saptamanale, in datele de 18.06.2021, 22.06.2021, 25.06.2021 si 29.06.2021, la aceeasi ora si in aceleasi conditii. Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 031.805.2125.