Subscrisa TURMAC INSOLVENCY IPURL, cu sediul profesional în Bd.Unirii nr. 78, Bl. J2, Sc. 2, Etj. 3, Ap. 39, Sector 3, Bucuresti, în calitate de administrator judiciar al debitorului INTERFLOOR SYSTEM SRL, cu sediul în Bucureşti Sectorul 2, Str. RĂSURI, Nr. 3, PARTER, Ap. 2 SI 3, avand CUI 15961326, nr. de ordine in registrul comertului J40/10575/2005, desemnat prin incheierea de sedinta din data de 13.07.2020 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Secţia a-VII-a Civilă, în dosar nr. 31511/3/2017, anunta scoaterea la vanzare a bunului imobil Loc parcare nr.7 situat in Bucuresti Sectorul 2, Str Rasuri, Nr. 3, Et. S, Ap. S7, in suprafata utila  de 13,26 mp identificat cu numar cadastral 216792-C1-U23, inscris in cartea funciara Nr. 216792-C1- U23 Bucuresti Sectorul 2 la pretul de 3.880 euro exclusiv TVA. Plata se va face in LEI la cursul BNR valabil pentru ziua efectuarii platii.Prima vanzare a bunului se va organiza in data de 17.06.2021, ora 12.00, prin licitatie publica cu strigare. In cazul in care bunul nu se va vinde la primul termen de licitatie, se vor organiza alte 7 sedinte de licitatie, saptamanale, in datele de 24.06.2021, 01.07.2021, 08.07.2021, 15.07.2021, 22.07.2021 29.07.2021  si 05.08.2021  la aceeasi ora si in aceleasi conditii. Relatii  suplimentare se pot obtine la tel. 031.805.21.25.