Subscrisa TURMAC INSOLVENCY IPURL, cu sediul în Bd.Unirii nr. 78, Bl. J2, Sc. 2, Etj. 3, Ap. 39, Sector 3, Bucuresti, reprezentata prin asociat coordonator Turmac Mihaela, în calitate de lichidator judiciar al debitorului IMPEX PANCOM SRL, cu sediul în Bucureşti Sectorul 2, Calea Mosilor, Nr.288, Bloc 32, Scara B, Etaj 1, Ap.41, avand CUI 22998, nr. de ordine in registrul comertului J40/13004/1991, desemnat prin incheierea de sedinta din data de 27.09.2019 pronuntata de Tribunalul Bucuresti– Secţia a VII-a Civila, în dosarul nr. 4044/3/2016, prin prezenta, va aducem la cunostinta faptul ca societatea IMPEX PANCOM SRL, detine in patrimoniu 98.220 kg argila refractara (bauxita calcinata) – cantitatea cantarita, 100.240 kg argila refractara (bauxita calcinata) – cantitatea declarata in acte.

In situatia in care sunteti interesati cu privire la evaluarea bunurilor mobile mai sus prezentate, va solicitam sa ne comunicati oferta dumneavoastra pana la data de 10.06.2021 la sediul nostru din Bucuresti, Bd. Unirii, nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, Sector 3/ email: office@turmacinsolvency.ro / fax: 031/805.21.25.

Pentru bunurile mobile, precizam faptul ca Raportul de evaluare trebuie sa contina valoarea de piata si valoarea de lichidare. Totodata precizam faptul ca onorariul evaluatorului va fi achitat la momentul valorificarii bunurilor aflate in patrimoniul societatii IMPEX PANCOM SRL in cadrul procedurii de faliment.