Subscrisa TURMAC INSOLVENCY IPURL, cu sediu ales în Bucuresti, Bd.Unirii nr. 78, Bl. J2, Sc. 2, Etj. 3, Ap. 39, Sector 3, reprezentata prin asociat coordonator Turmac Mihaela, în calitate de lichidator judiciar al debitorului MPA IMOBILIARE SERV SRL, cu sediul în Bucureşti, Sectorul 5, Str. VERIGEI, Nr. 6, Bloc 2, Scara 4, Etaj 10, Ap. 183, avand CUI 17109674, nr. de ordine in registrul comertului J40/382/2005, desemnat prin incheierea de sedinta din data de 23.10.2020 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Secţia a-VII-a Civilă, în dosarul nr. 30688/3/2015, anunta scoaterea la vanzare a urmatoarelor terenuri:1.Teren arabil in suprafaţa de 12.660 mp din acte si 12.661 mp masurata situat in Loc.Mogosoaia, Jud.Ilfov, Nr. cadastral 882 inscris in CF 52050 –  conform extras CF emis de OCPI Ilfov la data de 03.12.2020 terenul este intravilan, iar conform certificatului de urbanism emis de Primaria Mogosoaia terenul este extravilan, la pretul de 348.000 lei. 2.Teren arabil situat in Loc. Mogosoaia, Jud. Ilfov in suprafata de 2.000 mp (1.999,91mp din masuratori) identificat cu nr. cadastral 552/7 inscris in CF 56498 Mogosoaia-  conform extras CF emis de OCPI Ilfov terenul este intravilan, iar conform certificatului de urbanism emis de Primaria Mogosoaia terenul este extravilan, la pretul de 128.000 lei. TVA-ul urmeaza regimul legal de la data ajudecarii;Prima vanzare a bunurilor imobile se va organiza in data de 09.07.2021, ora 12.00, prin licitatie publica cu strigare. In cazul in care bunurile nu se vor vinde la primul termen de licitatie, se vor organiza alte 3 licitatii, saptamanal, in data de 16.07.2021, 23.07.2021, 30.07.2021 la aceeasi ora si in aceleasi conditii. Locul de desfasurare al licitatiilor este la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua lucratoare licitatiei, ora 12.00. Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. Relatii  suplimentare se pot obtine la tel. (031)-8052125, email: office@turmacinsolvency.ro