DE VANZARE STATIE DE DISTRIBUTIE CARBURANTI

Subscrisa TURMAC INSOLVENCY IPURL, cu sediul în Bd.Unirii nr. 78, Bl. J2, Sc. 2, Etj. 3, Ap. 39, Sector 3, Bucuresti, reprezentata prin asociat coordonator Turmac Mihaela, în calitate de lichidator judiciar al debitorului MGI EKOPROD SRL, cu sediul în Bucuresti , Bd. Octavian Goga , Nr.2 , Tronson 3 , et.1 , cam.5 , Cladire Camera de Comert si Industrie a Romaniei , Sector 3 , avand CUI 31765259, nr. de ordine in registrul comertului J40/7254/2013, conform incheierii de sedinta din data de 05.04.2019 pronuntata de Tribunalul Bucuresti– Secţia a VII-a Civila, în dosar nr. 31271/3/2015, anunta scoaterea la vanzare a urmatoarelor bunuri imobile: 1. Statie distributie Carburanti situata in orasul Braila, Zona Trecere Bac – DN 22, Jud. Braila compusa din contructii: C1(spatiu comercial – aria construita 141,04 mp, nr.cadastral 4317-C1), C2 (constructie industriala – rezervoare subterane combustibil, aria construita  173,6 mp, nr.cadastral 4317-C2), C3( platforma pompe, aria construita 17 mp, nr.cadastral 4317-C3), C4( platforma pompe, aria construita 17 mp, nr.cadastral 4317-C4) la pretul de 58.750 lei exclusiv TVA conform raportului de evaluare aprobat in cauza si a hotararii adunarii creditorilor din data de 15.02.2016. Potrivit raportului de evaluare intocmit in cauza terenul pe care sunt situate constructiile este concesionat pe durata existentei constructiilor, in baza contractului de concesiune nr.50/10.11.1997 emis de CLM Braila. De asemenea potrivit extrasului de carte funciara, la sectiunea sarcini este notat dreptul de concesiune asupra terenului pe durata existentei constructilor in favoarea Prodsid SA Braila .

Prima vanzare a bunurilor ce apartine societatii falite se va organiza in data de 28.06.2019, ora 12.00, prin licitatie publica cu strigare. In cazul in care bunurile nu se vor vinde la primul termen de licitatie, se va organiza alta sedinta de licitatie, in data de, 05.07.2019 la aceeasi ora si in aceleasi conditii. Locul de desfasurare al licitatiilor este la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua lucratoare licitatiei, ora 12.00. Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3. Costul unui caiet de sarcini este de 500 lei iar taxa de participare la licitatie este de 100 lei. Achizitionarea caietului de sarcini si achitarea taxei de participare la licitatie sunt obligatorii pentru toti participantii la licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 031.805.21.25.

De | 2019-06-24T14:29:02+00:00 iunie 21st, 2019|Categorii: Vanzari active|Comentariile sunt închise pentru DE VANZARE STATIE DE DISTRIBUTIE CARBURANTI

Despre autor: