Subscrisa TURMAC INSOLVENCY SPRL, cu sediul profesional in Bucuresti, Bd. Unirii, Nr.78, Bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, Sector 3, reprezentata prin asociat coordonator Turmac Mihaela in calitate de administrator judiciar al debitorului AMERICAN WAY SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Pravat, Nr. 18, Bloc P5, Scara 6, Etaj 3, Apartament 113, Sector 6, avand CUI 17746146, nr. de ordine in registrul comertului : J40/11651/2005, desemnat prin Incheierea de sedinta din data de 19.09.2023, pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a VII-a Civila, in Dosarul nr. 21415/3/2023, prin prezenta, va aducem la cunostinta faptul ca societatea AMERICAN WAY SRL, detine in patrimoniu urmatoarele bunuri mobile: Auto Skoda, Leptop Sony VAIO si Mobilier.

In situatia in care sunteti interesati cu privire la evaluarea bunurilor mobile mai sus prezentate, va solicitam sa ne comunicati oferta dumneavoastra pana la data de 28.12.2023 la sediul nostru din Bucuresti, Bd. Unirii, nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, Sector 3/ email: office@turmacinsolvency.ro / fax: 031/805.21.25.

Precizam faptul ca Raportul de evaluare aferent bunurilor mobile, trebuie sa contina atat valoarea de piata cat si valoarea de lichidare. Totodata precizam faptul ca onorariul evaluatorului va fi achitat din averea debitoarei, la momentul identificarii de disponibilitati banesti/valorificarii acestora.