Tribunalul Olt – Secţia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal

Număr dosar: 498/104/2020

Nr.iesire :6862/19.12.2023

 

CERERE DE OFERTA

 

Subscrisa TURMAC INSOLVENCY SPRL cu sediul profesional in Bucuresti, Bd. Unirii, Nr.78, Bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, Sector 3, reprezentata prin asociat coordonator Turmac Mihaela în calitate de lichidator judiciar al debitorului TIR INVESTMENTS SRL, cu sediul in Municipiul Slatina, Str. Poenei, Nr.52, Judetul Olt avand CUI 5877660, nr. de ordine in registrul comertului : J28/581/1994, desemnat prin sentinta civila din data de 22.08.2023, pronunţată de Tribunalul Olt – Secţia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul nr.498/104/2020, in temeiul art. 121 alin. 2, litera f ) din Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa

ANUNȚĂ

Organizarea selecției de oferte privind preluarea , inventarierea si depozitarea fondului arhivistic al debitoarei TIR INVESTMENTS SRL, pentru o cantitate de aproximativ 2 ml arhiva.

 

Criteriile ce trebuie avute în vedere la întocmirea ofertei sunt prețul pentru un metru liniar documente, modalitatea de plată a prețului, serviciile incluse (preluare, prelucrare, depozitare), conform prevederilor art.121, alin.2, lit f) din Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa.

Standardul de cost pentru decontarea operațiunilor de verificare, selecționare, inventariere și legare este echivalentul a 15 euro/ml, iar pentru depozitare 0,3 euro/ml/an. (art. 121 alin. (2) din Statut).

La ofertele financiare se vor anexa avizele si autorizatiile prevazute de Legea Arhivelor Nationale.

In situatia in care sunteti interesati cu privire la prestarea serviciilor de arhivare pentru societatea mai sus mentionata, va solicitam, sa ne comunicati, Oferta dumneavoastra de servicii pana la data de 28.12.2023,  la sediul nostru din Bucuresti, Bd. Unirii, nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, Sector 3/ email: office@turmacinsolvency.ro / fax: 031/805.21.25.

 

TURMAC INSOLVENCY SPRL

Lichidator judiciar al TIR INVESTMENTS SRL

Prin Asociat coordonator Turmac Mihaela