Subscrisa TURMAC INSOLVENCY SPRL, cu sediu ales in Bucuresti, Bd.Unirii nr. 78, Bl. J2, Sc. 2, Etj. 3, Ap. 39, Sector 3, reprezentata prin asociat coordonator Turmac Mihaela, in calitate de lichidator judiciar al debitorului ISPH PROJECT DEVELOPMENT SA, cu sediul in Bucuresti Sectorul 3, Calea Vitan, Nr. 293, Etaj 2, avand CUI 32036398, nr. de ordine in registrul comertului J40/9104/2013, desemnat prin Incheierea de sedinta din data de 05.05.2023 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a-VII-a Civila, in Dosarul nr. 38503/3/2014, prin prezenta, va aducem la cunostinta faptul ca societatea ISPH PROJECT DEVELOPMENT SA detine in patrimoniu o serie de bunuri mobile reprezentatae de calculatoare, imprimante, plotere si alte dispozitive utilizate de societatea in activitatea curenta de servicii de proiectare, acestea fiind amortizate complet, sunt depasite tehnologic, unele cu defecte de functionare, in valoare de 60.060 Lei, conform Raportului actualizat de evaluare al bunurilor apartinand debitoarei. 

In situatia in care sunteti interesati cu privire la prestarea serviciilor de reciclare si ulterior valorificare ca deseuri a bunurilor mobile mai sus enuntate  va solicitam, sa ne comunicati, Oferta dumneavoastra de servicii pana la data de 04.07.2023,  la sediul nostru din Bucuresti, Bd. Unirii, nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, Sector 3/ email: office@turmacinsolvency.ro / fax: 031/805.21.25.