CERERE DE OFERTA

Subscrisa TURMAC INSOLVENCY SPRL, cu sediu ales in Bucuresti, Bd. Unirii nr. 78, Bl. J2, Sc. 2, Etj. 3, Ap. 39, Sector 3, reprezentata prin asociat coordonator Turmac Mihaela, in calitate de lichidator judiciar al debitorului  CERRA VILA DECORATIONS SRL, cu sediul in Bucuresti Sectorul 3, Str. LIVIU REBREANU, Nr. 6, Bloc B1, Scara 1, Etaj 2, Ap. 11, avand cod de identificare fiscala 22625914, numar de ordine la Oficiul National al Registrului Comertului J40/19928/2007, desemnata prin Incheierea din sedinta din camera de consiliu din data de 05.05.2022,  pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII-a Civila, in Dosarul nr. 45984/3/2008,  prin prezenta, va aducem la cunostinta faptul ca societatea CERRA VILA DECORATIONS SRL detine in patrimoniu bunul imobil mai jos mentionat:

  • Teren intravilan in suprafata de 1.250 mp situat in Comuna Snagov, Sat Ciofliceni, tarlaua 180, parcela 644, Judetul Ilfov, inscris in Cartea Funciara nr. 105496 a Localitatii Snagov, si avand numar cadastral 105496.

In situatia in care sunteti interesati cu privire la evaluarea bunului imobil mai sus prezentat, va solicitam sa ne comunicati oferta dumneavoastra pana la data de 06.01.2023 la sediul nostru din Bucuresti, Bd. Unirii, nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, Sector 3/ email: office@turmacinsolvency.ro / fax: 031/805.21.25.

Pentru bunul imobil, precizam faptul ca Raportul de evaluare trebuie sa contina valoarea de piata si valoarea de lichidare. Totodata precizam faptul ca onorariul evaluatorului va fi achitat din averea debitoarei CERRA VILA DECORATIONS SRL, la momentul valorificarii bunului imobil, nefiind in prezent, identificate disponibilitati banesti.