Subscrisa TURMAC INSOLVENCY IPURL, cu sediul profesional in Bucuresti, Bd. Unirii, Nr.78, Bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, Sector 3, în calitate de lichidator judiciar al debitorului FINEX GLOBAL SOLUTIONS SRL, anunta scoaterea la vanzare a scoaterea la vanzare prin licitatie publica cu strigare a proprietatii imobiliare localizate in Comuna Bran, Sat Sohodol, nr. 66C, jud. Brasov, compusa din teren intravilan categoria „curti constructii”, in suprafata de 594 mp identificat cu numar cadastral 103034 , inscris in cartea funciara nr. 103034 Bran Brasov  in valoare de 6.000 euro si  constructie s. construita 426 mp si s.construita la sol de 125 mp, pensiune turistica utilata, S+P+E+Pod amenajat, construita in 2016,numar cadastral 103034-C1 inscris in CF 103034 in valoare de 110.250 euro care se vinde impreuna cu dotarile, aparatura si mobilier aferent  in valoare de 9.000 euro. Valoarea totala a proprietatii imobiliare este de 125.250 euro exclusiv TVA . TVA – ul urmeaza regimul legal de la data adjudecarii. Prima vanzare a bunurilor ce apartin societatii falite se va organiza in data de 24.05.2022, ora 12.00, prin licitatie publica cu strigare. In cazul in care bunurile nu se vor vinde la primul termen de licitatie, se vor organiza alte 4 licitatii, saptamanale, in data de 31.05.2022, 07.06.2022, 14.06.2022 si 21.06.2022  la aceeasi ora si in aceleasi conditii. Locul de desfasurare al licitatiilor este la sediul lichidatorului judiciar. Relatii  suplimentare se pot obtine la tel. 031.805.21.25., office@turmacinsolvency.ro.