CERERE DE OFERTA

Subscrisa TURMAC INSOLVENCY IPURL, cu sediu ales în Bucuresti, Bd.Unirii nr. 78, Bl. J2, Sc. 2, Etj. 3, Ap. 39, Sector 3, reprezentata prin asociat coordonator Turmac Mihaela, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SIGMA MEDIA SRL, cu sediul în Bucureşti, Sectorul 3, Bulevardul THEODOR PALLADY, Nr. 54-56, C2-CORP 2, ETAJ 2, BIROUL NR. 2.10-2.13, avand CUI 32431087, nr. de ordine in registrul comertului J40/13624/2013, desemnat prin incheierea de sedinta din data de 26.04.2021 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Secţia a VII-a Civilă, în dosarul nr. 13075/3/2019,

prin prezenta, va aducem la cunostinta faptul ca societatea SIGMA MEDIA SRL detine in patrimoniu  un bun mobil constand in ghilotina eurocutter 920-2007.

In situatia in care sunteti interesati cu privire la evaluarea bunului mobil mai sus prezentat, va solicitam sa ne comunicati oferta dumneavoastra pana la data de 12.05.2022 la sediul nostru din Bucuresti, Bd. Unirii, nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, Sector 3/ email: office@turmacinsolvency.ro / fax: 031/805.21.25.

 Pentru bunul mobil, precizam faptul ca Raportul de evaluare trebuie sa contina valoarea de piata si valoarea de lichidare. Totodata precizam faptul ca onorariul evaluatorului va fi achitat la momentul valorificarii bunului aflat in patrimoniul societatii debitoare.