Subscrisa TURMAC INSOLVENCY IPURL, cu sediul profesional in Bucuresti, Bd.Unirii, nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, Sector 3, reprezentata prin asociat unic Turmac Mihaela, in calitate de lichidator judiciar al DIDACT CONSULTING SRL, cu sediul în Bucuresti, Sectorul 2, Str. Arh. Grigore Ionescu, Nr.77, Camera nr.2, Bloc T13, Scara A, Et.8, Ap.27, desemnat prin incheierea de sedinta din data de 24.10.2019 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Secţia a-VII-a Civilă, în dosarul nr. 12324/3/2014, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor imobile: – lot de teren intravilan in suprafata totala de 1.000 m2 cu Nr. cadastral 1353 intabulat in CF nr.20915 a localitatii Cornu, Jud. Prahova, care se vinde impreuna cu un drept indiviz de ¼ din terenul in suprafata de 381 m2, reprezentand drum de acces cu aceeasi situare, identificat cu Nr. cadastral 1350 si intabulat in CF nr.20914 a localitatii Cornu, Jud. Prahova si un drept indiviz de ¼ din terenul arabil in suprafata de 20 m2 situat partial in intravilanul localitatii Cornu de Jos, Jud. Prahova, pct. „Tarina” identificat cu Nr. cadastral 1318/1 si intabulat in CF nr.20913 a localitatii Cornu, Jud. Prahova – la pretul de 11.500 euro exclusiv TVA;- lot de teren intravilan in suprafata totala de 1.000 m2 – cu Nr. cadastral 1351 intabulat in CF nr.20912 a localitatii Cornu, Jud. Prahova care se vinde impreuna cu un drept indiviz de ¼ din terenul in suprafata de 381 m2, reprezentand drum de acces cu aceeasi situare, identificat cu Nr. cadastral 1350 si intabulat in CF nr.20914 a localitatii Cornu, Jud. Prahova si un drept indiviz de ¼ din terenul arabil in suprafata de 20 m2 situat partial in intravilanul localitatii Cornu de Jos, Jud. Prahova, pct. „Tarina” identificat cu Nr. Cadastral 1318/1 si intabulat in CF nr.20913 a localitatii Cornu, Jud. Prahova – la pretul de 12.332,50 euro exclusiv TVA.Prima vanzare a bunurilor  se va organiza in data de 15.04.2021, ora 12.00, prin licitatie publica cu strigare. In cazul in care bunurile nu se vor vinde la primul termen de licitatie, se vor organiza alte 5 licitatii, bilunare, in data de 29.04.2021, 12.05.2021, 26.05.2021, 04.06.2021, 18.06.2021 la aceeasi ora si in aceleasi conditii.  Locul de desfasurare al licitatiilor este la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cu cel putin 24 de ore inaninte de tinerea sedintei de licitatie. Relatii  suplimentare se pot obtine la tel. 031.805.21.25.