Subscrisa TURMAC INSOLVENCY IPURL, reprezentata prin asociat coordonator Turmac Mihaela, în calitate de lichidator judiciar al debitorului MEGAFOOD-COM SRL, cu sediul în Sat Valea Rece, Comuna Lunca de Jos, Nr. 1015, Judetul Harghita, avand CUI 26326087, nr. de ordine in registrul comertului J19/569/2009, desemnat prin sentinta civila nr. 965 din data de 21.10.2020, pronuntata de Tribunalul Harghita – Secţia Civila in Dosarul nr.326/96/2019, prin prezenta, va aducem la cunostinta faptul ca societatea MEGAFOOD-COM SRL detine in patrimoniu  urmatoarele bunuri imobile:

  • Proprietate imobiliara Loc. Miercurea Ciuc, str. Toplita nr.147, jud. Harghita, compusa din : teren in suprafata totala de 2.288 mp si Cladire comerciala avand o suprafata constuita la sol de 584 mp ;
  • Proprietate imobiliara Tip Industrial situata in Loc. Gheorgheni, str. Rakoczi Ferenc nr.76, jud. Harghita, compusa din : teren categorie curti constructii in suprafata totala de 1.804 mp, pe care sunt edificate urmatoarele constructii : Magazine, Rampa scari, Magazie , Afumatorie, Terasa si scari  ;
  • Proprietate imobiliara Tip Industrial situata in Loc. Balan, str. 1 Decembrie nr. 62/B, jud. Harghita, compusa din : teren pe care sunt edificate urmatoarele constructii Complex alimentar I, Complex alimentar II, Unitate individuala.

In incinta cladirilor mai sus mentionate se afla o serie de bunuri mobile aflate in patrimoniul societatii debitoare, a caror paza trebuie efectuata, pe langa paza bunurilor imobile.

In situatia in care sunteti interesati cu privire la prestarea serviciilor de paza pentru bunurile imobile, mai sus mentionate, ce apartin societatii debitoare, va solicitam sa ne comunicati oferta dumneavoastra pana la data de 03.03.2021,  la sediul nostru din Bucuresti, Bd. Unirii, nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, Sector 3/ email: office@turmacinsolvency.ro / fax: 031/805.21.25.