Subscrisa TURMAC INSOLVENCY IPURL, cu sediul profesional in Bucuresti, Bd. Unirii, Nr.78, Bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, Sector 3, reprezentata prin asociat coordonator Turmac Mihaela în calitate de administrator judiciar al debitorului FINEX GLOBAL SOLUTIONS SRL, cu sediul in Bucureşti Sectorul 3, Str. Rarău, Nr. 2, Bloc V71, Scara 4, Ap. 43 si sediul secundar in Sat Sohodol, Comuna Bran, Strada GH. RĂŞINĂ-COSMA, Nr. 8, Judet Braşov, avand CUI 13785304, nr. de ordine in registrul comertului J40/3075/2001, desemnat prin inchieierea de sedinta din data de 26.11.2019, pronunţată de Tribunalul Bucuresti – Secţia a VII-a Civila, în dosarul nr.8617/3/2019, prin prezenta va aducem la cunostinta faptul ca societatea FINEX GLOBAL SOLUTIONS SRL detine in patrimoniu:

  • Imobil Pensiunea Poiana Verde, situat in Brasov, Com. Bran, Sat Sohodol, Nr. 66C, Cod postal 507025, avand nr. cad. 1494/1/3/2/2/2 – constructia edificata pe acesta, respectiv Pensiune S+P+E+Pod amenajat; Precizam faptul ca constructia nu este intabulata.

In situatia in care sunteti interesati cu privire la intocmirea Raportului de evaluare prin care sa se stabileasca valoarea de impozitare conform prevederilor Codului fiscal si Metodologia recomandata conform GEV500 in vederea stabilirii valorii de impozitare – beneficiar UAT BRAN, a imobilului mai sus prezentat, va solicitam sa ne comunicati oferta dumneavoastra pana la data de 27.11.2020, la sediul nostru din Bucuresti, Bd. Unirii, nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, Sector 3/ email: office@turmacinsolvency.ro / fax: 031/805.21.25.