Subscrisa TURMAC INSOLVENCY SPRL, cu sediul in Bd.Unirii nr. 78, Bl. J2, Sc. 2, Etj. 3, Ap. 39, Sector 3, Bucuresti, reprezentata prin asociat coordonator Turmac Mihaela, in calitate de lichidator judiciar al debitorului  SEVIM IMPEX SRL, cu sediul in Bucuresti, Sector 2, Str. Austrului, Nr. 46, Corp B, avand cod de identificare fiscala 43311, numar de ordine la Oficiul National al Registrului Comertului J40/13283/1991, desemnata prin Incheierea din sedinta din data de 04.03.2024,  pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII-a Civila, in Dosarul nr. 24235/3/2022, anunta scoaterea la vanzare, in bloc, a bunurilor mobile aflate in patrimoniul societatii debitoare, la pretul de 9.793,80 Lei, exclusiv TVA. Lista detaliata a bunurilor va fi comunicata ofertantilor la solicitarea acestora.

Prima vanzare a bunurilor se va organiza in data de 16.07.2024, ora 12.00, prin licitatie publica cu strigare. In cazul in care bunurile nu se vor vinde la primul termen de licitatie, se vor organiza alte 4 sedinte de licitatie, bisaptamanale, in datele de 19.07.2024, 23.07.2024, 26.07.2024 si 30.07.2024 la aceeasi ora si in aceleasi conditii. Locul de desfasurare al licitatiilor este la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3. Relatii  suplimentare se pot obtine la tel. 031.805.21.25 sau pe e-mail: office@turmacinsolvency.ro