Tribunalul  Bucucurești, Secţia a VII-a Civila

Numar dosar: 3711/3/2023

Nr. iesire:1116/12.03.2024

 

CERERE DE OFERTA

 

Subscrisa TURMAC INSOLVENCY SPRL, cu sediul în Bd.Unirii nr. 78, Bl. J2, Sc. 2, Etj. 3, Ap. 39, Sector 3, Bucuresti, reprezentata prin asociat coordonator Turmac Mihaela, în calitate de lichidator judiciar al debitorului MINCOM INDUSTRY SRL, cu sediul in Bucureşti Sectorul 5, Splaiul INDEPENDENȚEI, Nr. 7, Bloc 101, Scara A, Etaj 1, Ap. 2, avand CUI 19043444, nr. de ordine in registrul comertului J40/15219/2006, desemnat prin Hotararea intermediara nr. 5151 din data de 22.11.2023 pronuntata de Tribunalul  Bucuresti, Sectia a VII a Civila, in Dosarul nr. 3711/3/2023, in temeiul art. 121 alin. 2, litera f ) din Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa

ANUNȚĂ

Organizarea selecției de oferte privind preluarea , inventarierea si depozitarea fondului arhivistic al debitoarei MINCOM INDUSTRY SRL, pentru o cantitate de aproximativ 12 ml arhiva.

 

Criteriile ce trebuie avute în vedere la întocmirea ofertei sunt prețul pentru un metru liniar documente, modalitatea de plată a prețului, serviciile incluse (preluare, prelucrare, depozitare), conform prevederilor art.121, alin.2, lit f) din Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa.

Standardul de cost pentru decontarea operațiunilor de verificare, selecționare, inventariere și legare este echivalentul a 15 euro/ml, iar pentru depozitare 3 euro/ml/an. (art. 121 alin. (2) din Statut).

La ofertele financiare se vor anexa avizele si autorizatiile prevazute de Legea Arhivelor Nationale.

In situatia in care sunteti interesati cu privire la prestarea serviciilor de arhivare pentru societatea mai sus mentionata, va solicitam, sa ne comunicati, Oferta dumneavoastra de servicii pana la data de 15.03.2024,  la sediul nostru din Bucuresti, Bd. Unirii, nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, Sector 3/ email: office@turmacinsolvency.ro / fax: 031/805.21.25. Facem precizarea ca, costul cheltuielilor de arhivare a documentelor debitoarei se va efectua din Fondul de lichidare, conform dispozitiilor art. 121 alin. 2, litera f ) din Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa.

 

TURMAC INSOLVENCY SPRL

Lichidator judiciar al MINCOM INDUSTRY SRL

Prin Asociat coordonator Turmac Mihaela