Subscrisa TURMAC INSOLVENCY SPRL cu sediul în Bd.Unirii nr. 78, Bl. J2, Sc. 2, Etj. 3, Ap. 39, Sector 3, Bucuresti, reprezentata prin asociat coordonator Turmac Mihaela, în calitate de lichidator judiciar al debitorului REAL ESTATE DEVELOPMENT SRL, cu sediul în Oraş Voluntari, Sos. PIPERA-TUNARI, Nr. 1, Etaj P, Apartament CAMERA 1, Județ Ilfov, avand CUI 16180595, nr. de ordine in registrul comertului J23/1258/2005, desemnat prin incheierea de sedinta din data de 31.10.2023 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Secţia a-VII-a Civilă, în dosarul nr. 23210/3/2011, anunta În data de 29 martie 2024, ora 12:00, va avea loc la sediul TURMAC INSOLVENCY SPRL din Bd.Unirii nr. 78, Bl. J2, Sc. 2, Etj. 3, Ap. 39, Sector 3, Bucuresti, vânzarea la licitaţie publică in bloc a bunurilor imobile situate in ansamblul rezidențial Sara Sea View din Olimp, Jud. Constanta, respectiv: Boxa nr.3 in suprafata de 3.99 mp inscrisa in cartea funciara nr.104931-C1-U3, numar cadastral 104931-C1-U3, Boxa nr.49 in suprafata de 3.70 mp inscrisa in cartea funciara nr.104931-C1-U48, numar cadastral 104931-C1-U48, Boxa nr.53 inscrisa in cartea funciara nr.104931-C1-U52, numar cadastral 104931-C1-U52, Boxa nr.85 in suprafata de 3.70 mp inscrisa in cartea funciara nr.104931-C1-U84, numar cadastral 104931-C1-U84, la pretul de pornire de 29,676 lei +TVA. Valoarea nu include TVA, care urmeaza regimul legal de la data adjudecarii. Imobilele descrise mai sus sunt proprietatea debitorului REAL ESTATE DEVELOPMENT SRL. Locul de desfasurare al licitatiilor este la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3. Relatii  suplimentare se pot obtine la tel. 031.805.21.25, email: office@turmacinsolvency.ro.