CERERE DE OFERTA

Subscrisa TURMAC INSOLVENCY SPRL, cu sediul in Bd. Unirii nr. 78, Bl. J2, Sc. 2, Etj. 3, Ap. 39, Sector 3,Bucuresti, reprezentata prin asociat coordonator Turmac Mihaela, in calitate de lichidator judiciar al debitorului EURO LIV PARTNER SRL, cu sediul in Municipiul Roman, Str. TEIULUI, Nr. 20, Bloc 3, Ap. 1, Judet Neamt, avand CUI 15521139, nr. de ordine in registrul comertului J27/833/2003, desemnata prin Hotatarea intermdeiara nr. 461 din data de 02.12.2021, pronuntata de Tribunalul Neamt Sectia a II-a Civila de Contencios Administrativ şi Fiscal, in Dosarul nr. 437/103/2020,

Prin prezenta, va aducem la cunostinta faptul ca societatea EURO LIV PARTNER SRL detine in patrimoniu un bun mobil reprezentat de Tractor Belarus, tipul 820.

In situatia in care sunteti interesati cu privire la evaluarea bunului mobil mai sus prezentat, va solicitam sa ne comunicati oferta dumneavoastra pana la data de 10.01.2024 la sediul nostru din Bucuresti, Bd. Unirii, nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, Sector 3/ email: office@turmacinsolvency.ro / fax: 031/805.21.25.

Pentru bunul mobil, precizam faptul ca Raportul de evaluare trebuie sa contina valoarea de piata si valoarea de lichidare. Totodata precizam faptul ca onorariul evaluatorului va fi achitat din averea debitoarei, la momentul identificarii de disponibilitati banesti/valorificarii acestuia.