• Tribunalul Bucuresti – Secţia a VII a Civila

 

 

CERERE DE OFERTA

Subscrisa TURMAC INSOLVENCY SPRL, cu sediul în Bd.Unirii nr. 78, Bl. J2, Sc. 2, Etj. 3, Ap. 39, Sector 3, Bucuresti, reprezentata prin asociat coordonator Turmac Mihaela, în calitate de lichidator judiciar al debitorului HYSTRIA EXPERT S.R.L. cu sediul în Bucureşti Sectorul 6, Calea Plevnei, Nr. 141, parter, camera nr.1, Bloc 2, Scara A, Ap. 3, avand CUI 14846833, nr. de ordine in registrul comertului J40/6012/2018, desemnat prin incheierea de sedinta din data de 03.10.2022 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Secţia a-VII-a Civilă, în dosarul nr. 21299/3/2017, prin prezenta, va aducem la cunostinta faptul ca societatea HYSTRIA EXPERT S.R.L.  detine in patrimoniu participatii dupa cum urmeaza :

  • Un numar de 15.588.871 actiuni la GEROM SA inregistrata la ORC sub nr.J10/601/1991, CUI 3109801  – societate aflata in procedura de insolventa prevazuta de Legea 85/2014;
  • Un numar de 3.625 actiuni la BOHEMIA COLLECT SA inregistrata la ORC sub nr.J40/1856/2004, CUI 16128015 ;
  • Un numar de 8.250 parti sociale la WESTERN ENERGY GROUP SRL inregistrata la ORC sub nr.J40/9286/2006, CUI 18741376 ;

In situatia in care sunteti interesati cu privire la evaluarea participatiilor mai sus mentionate, va solicitam sa ne comunicati oferta dumneavoastra pana la data de 21.12.2023, ora 09.30 la sediul nostru din Bucuresti, Bd. Unirii, nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, Sector 3/ email: office@turmacinsolvency.ro / fax: 031/805.21.25.

 

Precizam faptul ca onorariul evaluatorului va fi achitat la momentul valorificarii bunurilor aflate in patrimoniul societatii HYSTRIA EXPERT S.R.L, motiv pentru care solicitam evaluatorilor sa mentioneze acest aspect in formularul de oferta.