Tribunalul  Bucuresti – Sectia a VII a Civila

Numar dosar: 23210/3/2011

 

CERERE DE OFERTA

 

Subscrisa TURMAC INSOLVENCY SPRL cu sediul în Bd.Unirii nr. 78, Bl. J2, Sc. 2, Etj. 3, Ap. 39, Sector 3, Bucuresti, reprezentata prin asociat coordonator Turmac Mihaela, în calitate de lichidator judiciar al debitorului REAL ESTATE DEVELOPMENT SRL, cu sediul în Oraş Voluntari, Sos. PIPERA-TUNARI, Nr. 1, Etaj P, Apartament CAMERA 1, Județ Ilfov, avand CUI 16180595, nr. de ordine in registrul comertului J23/1258/2005, desemnat prin incheierea de sedinta din data de 31.10.2023 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Secţia a-VII-a Civilă, în dosarul nr. 23210/3/2011,

, in temeiul art. 121 alin. 2, litera f ) din Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa

ANUNȚĂ

Organizarea selecției de oferte privind preluarea , inventarierea si depozitarea fondului arhivistic al debitoarei REAL ESTATE DEVELOPMENT SRL, pentru o cantitate de aproximativ 10 ml arhiva.

 

Criteriile ce trebuie avute în vedere la întocmirea ofertei sunt prețul pentru un metru liniar documente, modalitatea de plată a prețului, serviciile incluse (preluare, prelucrare, depozitare), conform prevederilor art.121, alin.2, lit f) din Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa.

Standardul de cost pentru decontarea operațiunilor de verificare, selecționare, inventariere și legare este echivalentul a 15 euro/ml, iar pentru depozitare 0,3 euro/ml/an. (art. 121 alin. (2) din Statut).

La ofertele financiare se vor anexa avizele si autorizatiile prevazute de Legea Arhivelor Nationale.

In situatia in care sunteti interesati cu privire la prestarea serviciilor de arhivare pentru societatea mai sus mentionata, va solicitam, sa ne comunicati, Oferta dumneavoastra de servicii pana la data de 20.11.2023,  la sediul nostru din Bucuresti, Bd. Unirii, nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, Sector 3/ email: office@turmacinsolvency.ro / fax: 031/805.21.25.