Subscrisa, TURMAC INSOLVENCY SPRL, cu sediul profesional in Bucuresti, Bd. Unirii, Nr.78, Bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, Sector 3, reprezentata prin asociat coordonator Turmac Mihaela in calitate de lichidator judiciar al debitorului ISPH PROJECT DEVELOPMENT SA, cu sediul Bucuresti Sectorul 3, Calea Vitan, Nr. 293, Etaj 2, avand CUI 32036398, nr. de ordine in registrul comertului J40/9104/2013, desemnat prin Incheierea de sedinta din data de 05.05.2023 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a-VII-a Civila, in Dosarul nr. 38503/3/2014, anunta scoaterea la vanzare atat in bloc, cat si individual a unui numar de 8 (opt) autoturisme. Lista nominala cu cele 8 autoturisme si defalcarea preturilor de pornire a fiecarui bun in parte, se va comunica persoanelor interesate, la solicitarea expresa a acestora. Valoarea totala a bunurilor mobile este de 109.060 Lei, exclusiv TVA. Prima vanzare a bunurilor se va organiza in data de 29.11.2023, ora 12.00, prin licitatie publica cu strigare. In cazul in care bunurile nu se vor vinde la primul termen de licitatie, se vor organiza alte 4 sedinte de licitatie, bisaptamanale in data de 06.12.2023, 08.12.2023, 13.12.2023 si 15.12.2023 la aceeasi ora si in aceleasi conditii. Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 031.805.21.25, email: office@turmacinsolvency.ro.