CERERE DE OFERTA

 

Subscrisa TURMAC INSOLVENCY SPRL, cu sediul în Bd.Unirii nr. 78, Bl. J2, Sc. 2, Etj. 3, Ap. 39, Sector 3, Bucuresti, reprezentata prin asociat coordonator Turmac Mihaela, în calitate de lichidator judiciar al debitorului NEWFORMAT STORY S.R.L., cu sediul în Municipiul Focşani, Bulevardul Dimitrie Cantemir, Nr. 3, Bloc P, Scara 1, Ap. B16, Judet Vrancea, avand CUI 40912090, nr. de ordine in registrul comertului J39/348/2022, desemnat prin Sentinta din data de 15.06.2023 pronuntata de Tribunalul  Bucuresti, Sectia a VII a Civila, în dosarul nr. 2795/3/2022, prin prezenta, va aducem la cunostinta faptul ca societatea NEWFORMAT STORY S.R.L detine aproximativ 3 metri liniari de arhiva.

In situatia in care sunteti interesati cu privire la prestarea serviciilor de arhivare pentru societatea mai sus mentionata, va solicitam sa ne comunicati oferta dumneavoastra pana la data de 29.08.2023,  la sediul nostru din Bucuresti, Bd. Unirii, nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, Sector 3/ email: office@turmacinsolvency.ro / fax: 031/805.21.25.