Subscrisa TURMAC INSOLVENCY SPRL, cu sediul în Bd.Unirii nr. 78, Bl. J2, Sc. 2, Etj. 3, Ap. 39, Sector 3, Bucuresti, reprezentata prin asociat coordonator Turmac Mihaela, în calitate de administrator judiciar al debitorului PERUGIA AUTO SRL, cu sediul Bucureşti Sectorul 2, Sos. Pantelimon, Nr. 248-250, Bloc 59-60, avand CUI 1598680, nr. de ordine in registrul comertului J40/14487/1992, desemnat prin incheierea de sedinta din data de 19.01.2023 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Secţia a-VII-a Civilă, în dosarul nr. 26949/3/2022, anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica cu strigare a bunului imobil teren intravilan in suprafata de 26.296 mp(din acte) si 23.618 mp(masurata), inscrisa in CF nr.50163 Chitila, cu nr.cadastral 50163,  localizat in Soseaua de Centura Chitila-Rudeni, Or. Chitila, judet Ilfov la pretul de 1.209.600 euro exclusiv TVA.Prima vanzare a bunului se va organiza in data de 18.07.2023, ora 12.00, prin licitatie publica cu strigare. In cazul in care bunul nu se va vinde la primul termen de licitatie, se vor organiza alte 3 sedinte de licitatie in datele de 31.07.2023, 17.08.2023 si 30.08.2023 la aceeasi ora si in aceleasi conditii. Relatii  suplimentare se pot obtine la tel. 031.805.21.25.