Subscrisa TURMAC INSOLVENCY SPRL, cu sediul profesional in Bucuresti, Bd. Unirii, Nr.78, Bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, Sector 3, reprezentata prin asociat coordonator Turmac Mihaela în calitate de administrator judiciar al debitorului ANDRA PROMOZIONI EXCLUSIV SRL, cu sediul în Bucureşti Sectorul 6, Str. DRUMUL TABEREI, Nr. 122, Bloc OD2, Scara 4, Etaj 4, Ap. 150, avand CUI 25652042, nr. de ordine in registrul comertului J40/6731/2009, desemnat prin Sentinta civila  din data de 24.10.2022 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Secţia a VII-a Civilă, în dosarul nr. 19463/3/2022, prin prezenta, va aducem la cunostinta faptul ca societatea ANDRA PROMOZIONI EXCLUSIV SRL, detine in patrimoniu urmatoarele active:

 

Denumire UM Valoare de inventar
VOLKSWAGEN TIGUAN /2011 1 BUC 77.992,42 lei
Laptop Lenovo E 420 1 BUC 3.287,07 lei

 

 

In situatia in care sunteti interesati cu privire la evaluarea tuturor activelor mai sus prezentate, va solicitam sa ne comunicati oferta dumneavoastra pana la data de 13.02.2023 la sediul nostru din Bucuresti, Bd. Unirii, nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, Sector 3/ email: office@turmacinsolvency.ro / fax: 031/805.21.25.

 

Pentru bunurile mobile, precizam faptul ca Raportul de evaluare trebuie sa contina valoarea de piata si valoarea de lichidare. Totodata precizam faptul ca onorariul evaluatorului va fi achitat din averea societatii debitoare ANDRA PROMOZIONI EXCLUSIV SRL.