Subscrisa TURMAC INSOLVENCY SPRL, cu sediul în Bd.Unirii nr. 78, Bl. J2, Sc. 2, Etj. 3, Ap. 39, Sector 3, Bucuresti, reprezentata prin asociat coordonator Turmac Mihaela, în calitate de administrator judiciar al debitorului PERUGIA AUTO SRL, cu sediul Bucureşti Sectorul 2, Sos. Pantelimon, Nr. 248-250, Bloc 59-60, avand CUI 1598680, nr. de ordine in registrul comertului J40/14487/1992, desemnat prin incheierea de sedinta din data de 19.01.2023 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Secţia a-VII-a Civilă, în dosarul nr. 26949/3/2022, prin prezenta, va aducem la cunostinta faptul ca, potrivit procesului verbal de inventariere nr.102/07.12.2022, societatea PERUGIA AUTO SRL, detine in patrimoniu urmatoarele active:

  • Cont 205(concesiuni, brevete, alte drept);
  • Cont 2111(terenuri) ;
  • Cont 2112 (amenajari de terenuri);
  • Cont 212 (constructii);
  • Cont 2132+214( aparate si instalatii de masurare , control si reglare, mobilier si aparatura birotica);
  • Cont 2133(mijloace de transport);
  • Cont 262 (actiuni detinute la entitati, inclusiv la WEBUILD SPA);
  • Cont 3028.1 (consumabile diverse);
  • Cont 371.4(marfa gestiune service);
  • Creante de recuperat: Furnizori debitori : 33.535,94 lei; Clienti :1.459.394,35 lei; Debitori diversi: 49.147,40 lei

 

Procesul verbal de inventariere poate fi comunicat catre evaluatorii interesati, la cererea acestora.

 

In situatia in care sunteti interesati cu privire la evaluarea tuturor activelor mai sus prezentate, va solicitam sa ne comunicati oferta dumneavoastra pana la data de 07.02.2023 la sediul nostru din Bucuresti, Bd. Unirii, nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, Sector 3/ email: office@turmacinsolvency.ro / fax: 031/805.21.25.

 

Pentru bunurile mobile si imobile, precizam faptul ca Raportul de evaluare trebuie sa contina valoarea de piata si valoarea de lichidare. Totodata precizam faptul ca onorariul evaluatorului va fi achitat din averea societatii debitoare PERUGIA AUTO SRL.