Subscrisa TURMAC INSOLVENCY SPRL, cu sediul în Bd.Unirii nr. 78, Bl. J2, Sc. 2, Etj. 3, Ap. 39, Sector 3, Bucuresti în calitate de lichidator judiciar al debitorului INTERFLOOR SYSTEM SRL, cu sediul în Ilfov Pantelimon Str. Grădinarilor, Numar: 1A, CUI 15961326, desemnat prin sentinta civila din data de 22.02.2022 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Secţia a VII-a Civila in Dosarul nr. 31511/3/2017, anunta scoaterea la vanzare  prin licitatie publica cu strigare a bunului imobil Loc de parcare nr. 7 situat in Bucuresti, Sector 2, str. Rasuri nr. 3 situat la subsol, in suprafata de 13,36 mp, cu nr. cad 216792-C1-U23, intabulat in CF nr. 216792-C1-U23 Sector 2 Bucuresti, impreuna cu cota parte indiviza de 1,02% din partile si dependintele comune ale imobilului si cota parte indiviza de 4,38 mp din terenul aflat sub constructive la pretul de pornire de 3.400 euro exclusiv TVA. Prima sedinta de licitatie a bunurilor  se va organiza in data de 11.01.2023, ora 12.00, prin licitatie publica cu strigare. In cazul in care bunurile nu se vor vinde la primul termen de licitatie, se vor organiza alte 7 sedinte de licitatie, saptamanale in data de 18.01.2023, 25.01.2023, 01.02.2023, 08.02.2023, 15.02.2023, 22.02.2023 si 01.03.2023 la aceeasi ora si in aceleasi conditii. Locul de desfasurare al licitatiilor este la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3. Relatii  suplimentare se pot obtine la tel. 031.805.21.25, email: office@turmacinsolvency.ro.