Subscrisa TURMAC INSOLVENCY SPRL, cu sediul profesional in Bucuresti, Bd. Unirii, Nr. 78, Bl. J2, sc. 2, et. 3, ap. 39, Sector 3, reprezentata prin asociat coordonator Turmac Mihaela in calitate de lichidator judiciar al debitorului TOP CONSULTING INTERNATIONAL SRL, cu sediul in Bucuresti, Sector 6, Str. Bozieni nr. 4, Bloc 834, Sc. 2, Et. 10, Ap. 125, avand cod de identificare fiscala 137651522 si numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului J40/2448/2001, desemnata prin Incheierea de sedinta din data de 25.10.2022, pronuntata de Tribunalul  Bucuresti – Sectia a VII-a Civila, in Dosarul nr. 9710/3/2018, anunta scoaterea la vanzare in bloc a Proprietatii imobiliare formata din teren in suprafata de 1.259,07 mp si constructia C1 de tip S+P+1E, edificata pe acest teren, cu destinatia de locuinta, in suprafata construita la sol de 160 mp,  si bunurile mobile de natura echipamentelor tehnologice, mobilierului si obiectelor de inventar, situata in  Localitatea Snagov, Str. Gladiolelor nr. 8A, Judetul Ilfov, proprietatea TOP CONSULTING INTERNATIONAL SRL, la pretul total de 117.709 Euro exclusiv TVA (din care 117.000 Euro scutit de TVA pentru bunul imobil reprezentand teren si constructie si 709 Euro, exclusiv TVA, pentru bunurile mobile). Plata se va face in LEI la cursul BNR valabil pentru ziua efectuarii platii. Prima vanzare a bunurilor se va organiza in data de 21.12.2022, ora 15.00, prin licitatie publica cu strigare. In cazul in care bunurile nu se valorifica la prima sedinta de licitatie, se vor organiza alte sedinte de licitatie saptamanale, in fiecare zi de miercuri la datele de 11.01.2023, 18.01.2023, 25.01.2023, 01.02.2023, 08.02.2023, 15.02.2023 si 22.02.2023 la acceasi ora si in acelaesi conditii de pret.  Relatii  suplimentare se pot obtine la tel. 031.805.21.25 sau la adresa de e-mail: office@turmacinsolvency.ro.