Subscrisa TURMAC INSOLVENCY SPRL, cu sediul profesional in Bucuresti, Bd. Unirii, Nr.78, Bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, Sector 3, reprezentata prin asociat coordonator Turmac Mihaela în calitate de lichidator judiciar al debitorului YUAN DONG ZI JIANG IMPORT EXPORT SRL, cu sediul in Bucureşti, Sectorul 2, Str. SÎNZIENI, Nr. 2, Bloc 30, Scara 2, Etaj 5, Ap. 85, avand CUI 12734418, nr. de ordine in registrul comertului : J40/112/2000, desemnat prin Sentinta civila din data de 25.10.2021, pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Secţia a VII-a Civila in dosarul nr.30193/3/2020, anunta scoaterea la vanzare a urmatoarelor bunuri imobile aflate in patrimoniul societatii debitoare, conform hotararii adunarii creditorilor din data de 05.10.2022:

  • lot 51 – C3 – U51 situat in Comuna Afumati, Sat Afumati, Str. Linia de Centura, Nr.17, Complexul China Town – Hala C, Judetul Ilfov, constand in spatiu comercial in suprafata utila de 15,60 mp, caruia ii revine o cota parte de 0,30% din dreptul de proprietate asupra partilor comune (culoar acces intre spatiile comerciale, 4 grupuri sanitare, acces pe toate laturile halei), corespunzatoare suprafetei de 12,60 mp, inscris in Cartea Funciara 51558 – C3 – U51 a localitatii Afumati, Nr. cadastral 51558 – C3 – U51;

-cota parte de 0,30% din dreptul de proprietate asupra terenului aferent constructiei, corespunzatoare suprafetei de 29,14 mp, inscris in Cartea Funciara 51558 a localitatii Afumati, Nr. cadastral 51558;

-pretul bunului imobil este de 36.165 lei exclusiv TVA;

  • lot 186 – C1 – U186 situat in Comuna Afumati, Sat Afumati, Str. Linia de Centura, Nr.17, Complexul China Town – Hala A, Judetul Ilfov, constand in spatiu comercial in suprafata utila de 15,56 mp, caruia ii revine o cota parte de 0,16% din dreptul de proprietate asupra partilor comune (culoar acces intre spatiile comerciale, 4 grupuri sanitare, acces pe toate laturile halei), corespunzatoare suprafetei de 10,77 mp, inscris in Cartea Funciara 51556 – C1 – U186 a localitatii Afumati, Nr. cadastral 51556 – C1 – U186;

-cota parte de 0,16% din dreptul de proprietate asupra terenului aferent constructiei, corespunzatoare suprafetei de 27,20 mp, inscris in Cartea Funciara 51556 a localitatii Afumati, Nr. cadastral 51556;

-pretul bunului imobil este de 36.165 lei exclusiv TVA;

  • lot 576 – C1 – U576 situat in Comuna Afumati, Sat Afumati, Str. Linia de Centura, Nr.17, Complexul China Town – Hala A, Judetul Ilfov, constand in spatiu comercial in suprafata utila de 16,68 mp, caruia ii revine o cota parte de 0,17% din dreptul de proprietate asupra partilor comune (culoar acces intre spatiile comerciale, 4 grupuri sanitare, acces pe toate laturile halei), corespunzatoare suprafetei de 11,55 mp, inscris in Cartea Funciara 51556 – C1 – U576 a localitatii Afumati, Nr. cadastral 51556 – C1 – U576;

-cota parte de 0,17% din dreptul de proprietate asupra terenului aferent constructiei, corespunzatoare suprafetei de 29,16 mp, inscris in Cartea Funciara 51556 a localitatii Afumati, Nr. cadastral 51556;

-pretul bunului imobil este de 38.576 lei exclusiv TVA;

Valoarea totala a bunurilor imobile este de 110.906 lei exclusiv TVA. 

 

Prima vanzare a bunurilor  se va organiza in data de 07.12.2022, ora 12.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunurile nu se vor vinde la primul termen de licitatie, se vor organiza alte 4 sedinte de licitatie, saptamanale in data de 09.12.2022, 14.12.2022, 16.12.2022 si 21.12.2022 la aceeasi ora si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare al licitatiilor este la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, Sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua lucratoare licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestuia se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3. Costul unui caiet de sarcini este de 500 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua lucratoare licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

  • cerere de inscriere la licitatie ;
  • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie ;
  • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului ;
  • declaratie pe propria raspundere a administratorului ca societatea nu se afla in insolventa, reorganizare, faliment, lichidare ;
  • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata in contul unic de insolventa al societatii debitoare.
  • Creditorul nu este obligat, daca are rang util de preferință , sa depună garanția , decât pentru a acoperii dacă este cazul, diferența dintre valoarea garanției si propria creanță.
  • dovada achitarii c/val. caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3, tel./fax : (031)-8052125.