Subscrisa TURMAC INSOLVENCY SPRL, cu sediul în Bd.Unirii nr. 78, Bl. J2, Sc. 2, Etj. 3, Ap. 39, Sector 3, Bucuresti, reprezentata prin asociat coordonator Turmac Mihaela, în calitate de lichidator judiciar al debitorului HYSTRIA EXPERT S.R.L. cu sediul în Bucureşti Sectorul 6, Calea Plevnei, Nr. 141, parter, camera nr.1, Bloc 2, Scara A, Ap. 3, avand CUI 14846833, nr. de ordine in registrul comertului J40/6012/2018, desemnat prin incheierea de sedinta din data de 03.10.2022 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Secţia a-VII-a Civilă, în dosarul nr. 21299/3/2017, prin prezenta, va aducem la cunostinta faptul ca societatea HYSTRIA EXPERT S.R.L.  detine in patrimoniu bunuri mobile, bunuri imobile si participatii al 3 societatii conform procesului verbal de inventariere intocmit in cauza, ce va fi comunicat evaluatorilor interesati la cerere.

 

In situatia in care sunteti interesati cu privire la evaluarea bunurilor mai sus mentionate, va solicitam sa ne comunicati oferta dumneavoastra pana la data de 21.11.2022 la sediul nostru din Bucuresti, Bd. Unirii, nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, Sector 3/ email: office@turmacinsolvency.ro / fax: 031/805.21.25.

 

Precizam faptul ca onorariul evaluatorului va fi achitat la momentul valorificarii bunurilor aflate in patrimoniul societatii HYSTRIA EXPERT S.R.L, motiv pentru care solicitam evaluatorilor sa mentioneze acest aspect in formularul de oferta.