Subscrisa TURMAC INSOLVENCY SPRL, cu sediul profesional in Bucuresti, Bd. Unirii, Nr.78, Bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, Sector 3, reprezentata prin asociat coordonator Turmac Mihaela în calitate de lichidator judiciar al debitorului AUTO C.D. 96  SRL, cu sediul in Bucureşti, Sectorul 6, Splaiul Independentei nr. 273, Corp 3, Etaj 3,  avand cod de identificare fiscala 8078889 si numar de ordine in registrul comertului: J40/494/1996, desemnata prin Hotararea intermediara  din data de 16.06.2022, pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII-a Civila, in Dosarul nr. 5348/3/2022, anunta scoaterea la vanzare IN BLOC a urmatoarelor bunuri mobile aflate in patrimoniul societatii debitoare, conform hotararii adunarii creditorilor din data de 22.07.2022:

 

Nr. crt Denumire bun Valoare de piata

– LEI –

Valoare de piata

– EUR-

1 Pistol cu manometru 48.8 9.6
2 Pistol presiune 16 3.2
3 Lance presiune 7.2 1.6
4 Radiator 23.2 4.8
5 TV LG 248 50.4
6 Scaun Bistro Adria 34.4 7.2
7 Stingator Tip P6 92 18.4
8 Radiator 30.4 6.4
9 PC LCD+ Windows 10 Premium 322.4 64.8
10 Casa de marcat fiscala Datecs 25 BT 348.8 70.4
  TOTAL 1171.20 236.8

 

Prima vanzare a bunurilor  se va organiza in data de 07.11.2022, ora 12.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunurile nu se vor vinde la primul termen de licitatie, se vor organiza alte 4 sedinte de licitatie, saptamanale in data de 10.11.2022, 14.11.2022, 17.11.2022 si 21.11.2022 la aceeasi ora si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare al licitatiilor este la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, Sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua lucratoare licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestuia se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana la ora 12:00 a zilei lucratoare anterioara sedintei de licitatie, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

  • cerere de inscriere la licitatie ;
  • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie ;
  • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului ;
  • declaratie pe propria raspundere a administratorului ca societatea nu se afla in insolventa, reorganizare, faliment, lichidare ;
  • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunurilor. Suma va fi achitata in contul unic de insolventa al societatii debitoare.
  • Creditorul nu este obligat, daca are rang util de preferință , sa depună garanția , decât pentru a acoperii dacă este cazul, diferența dintre valoarea garanției si propria creanță.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3, tel./fax : (031)-8052125.