Subscrisa TURMAC INSOLVENCY SPRL, cu sediul profesional in Bucuresti, Bd. Unirii, Nr.78, Bl. J2, sc. 2, et. 3, ap. 39, Sector 3, reprezentata prin asociat coordonator Turmac Mihaela, in calitate de lichidator judiciar al debitorului WORLD IT OPERATIONS SRL, cu sediul in Bucuresti, Sectorul 2, Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 7, Corp Z, Birou 6, Etaj 2, avand CUI 31973926, nr. de ordine in registrul comertului J40/18519/2013, desemnat prin Hotararea intermediara nr. 6285 din data de 10.12.2021, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila, in Dosarul nr. 23157/3/2019, anunta scoaterea la vanzare a:

  • bunurilor mobile de natura  imobilizarilor necorporale – CONT 203 cheltuieli dezvoltare – respectiv, Aplicatia Logan – aplicatie de ticketing pentru activitati administrative si facturare dezvoltata intern, la pretul de 26.566,75 Lei, exclusiv TVA, si CONT 205 licente, la pretul total de 59.595,59 Lei, exclusiv TVA
  • bunurilor mobile de natura imobilizarilor corporale – CONT 214 – mobilier, apartaura, birotica, la pretul total de 269.874,10 Lei, exclusiv TVA

Vanzarea bunurilor mobile se va face, in sistem mixt de vanzare, in bloc si vanzare individuala, in functie de categoria, naura si starea functionala a bunurilor, dupa cum urmeaza:

  • Pachetul 1 – vanzarea in bloc sau blocuri (in functie de tipul de program/licenta)
  • Pachetul 2 – sistem mixt de vanzare:
  • Pachetul 2.1. – vanzare in bloc pentru imobilizarile corporale care apar in cadrul Anexei nr. 2 la Raportul de evaluare cu observatia Defect;
  • Pachetul 2.2. – vanzare individuala a echipamentelor functionale;

Listele cuprinzand detalierea bunurile ce fac parte din pachetele  mai sus mentionate, precum si preturile defalcate a fiecarui bun in parte, vor fi puse la dispozitia persoanelor interesate.

Prima vanzare a bunurilor se va organiza in data de 30.08.2022, ora 12.00, prin licitatie publica cu strigare. In cazul in care bunurile nu se vor vinde la primul termen de licitatie, se vor organiza alte 4 sedinte de licitatie, bisaptamanale, in datele de 02.09.2022, 06.09.2022, 09.09.2022 si 13.09.2022 la aceeasi ora si in aceleasi conditii. Locul de desfasurare al licitatiilor este la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3. Relatii  suplimentare se pot obtine la tel. 031.805.21.25.