Subscrisa TURMAC INSOLVENCY IPURL, cu sediul profesional in Bucuresti, Bd. Unirii, Nr.78, Bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, Sector 3, reprezentata prin asociat coordonator Turmac Mihaela, in calitate de lichidator judiciar al debitorului ROMSYS SRL, cu sediul in Bucuresti Sectorul 1, Str. Menuetului, Nr. 12, Bucharest Business Park, Corp D, Etaj 4, avand CUI 4800537, nr. de ordine in registrul comertului J40/20069/1993, desemnata prin Incheierea de sedinta din data de 25.09.2020, pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII-a Civila, in Dosarul nr. 10810/3/2016, anunta scoaterea la vanzare in bloc a bunurilor mobile aflate in patrimoniul societatii, constand in mobilier, aparatura birotica si aparatura tehnica specifice obiectului de activitate: Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei, in conformitate cu hotararea Adunarii creditorilor din data de 05.05.2022. Valoarea totala a bunurilor mobile este de 186.631,90 lei exclusiv TVA. Prima vanzare a bunurilor se va organiza in data de 18.08.2022, ora 12.00, prin licitatie publica cu strigare. In cazul in care bunurile nu se vor vinde la primul termen de licitatie, se vor organiza alte 4 sedinte de licitatie, saptamanale, in datele de 25.08.2022, 01.09.2022, 08.09.2022 si 15.09.2022 la aceeasi ora si in aceleasi conditii. Relatii  suplimentare se pot obtine la tel. 031.805.21.25.