Subscrisa TURMAC INSOLVENCY IPURL, cu sediul în Bd.Unirii nr. 78, Bl. J2, Sc. 2, Etj. 3, Ap. 39, Sector 3, Bucuresti, în calitate de lichidator judiciar al debitorului CONSTR.UTIL.COM SRL, cu sediul în Bucureşti Sectorul 5, Str. Soldat V. Croitoru, Nr. 6, Bloc 8, Scara A, Etaj 7, Ap. 44, avand CUI 16257656, nr. de ordine in registrul comertului J40/4530/2004, anunta scoaterea la vanzare a proprietatii imobiliare, aflate in patrimoniul societatii debitoare respectiv: teren intravilan curti constructii in suprafata de 1699 mp(din acte) si 1.646 mp(masurata) numar cadastral 58/1 inscris in CF 21047 Budesti ( CF vechi 31/N) – la pretul de 15.630 RON exclusiv TVA. Pe teren se afla doua fundatii ce apartin constructiilor C1 si C2 care sunt inscrise in CF nr.21047 Budesti cu nr. cadastral 58/1-C1 si 58/1-C2, care la acest moment nu mai exista. Prima vanzare a bunurilor  se va organiza in data de 05.08.2022, ora 12.00, prin licitatie publica cu strigare. In cazul in care bunurile nu se vor vinde la primul termen de licitatie, se vor organiza alte 9 licitatii saptamanale, in data de 12.08.2022, 19.08.2022, 26.08.2022, 02.09.2022, 07.09.2022, 16.09.2022, 23.09.2022, 30.09.2022 si 07.10.2022 la aceeasi ora si in aceleasi conditii.Locul de desfasurare al licitatiilor este la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cu cel putin 24 de ore inaninte de tinerea sedintei de licitatie. Relatii  suplimentare se pot obtine la tel. 031.805.21.25.