Subscrisa TURMAC INSOLVENCY IPURL, cu sediul in Bd.Unirii nr. 78, Bl. J2, Sc. 2, Etj. 3, Ap. 39, Sector 3, Bucuresti, reprezentata prin asociat coordonator Turmac Mihaela, in calitate de lichidator judiciar al debitorului PERSI DAVOOD SRL, cu sediul in Bucureşti, Sectorul 3, Strada TICUS, Nr. 12, avand CUI 38224390, nr. de ordine in registrul comertului J40/15906/2017, desemnata prin Sentinta civila nr. 2245 din data de 10.05.2022, pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII-a Civila, in Dosarul nr.6634/3/2021,

 

prin prezenta, va aducem la cunostinta faptul ca societatea PERSI DAVOOD SRL, detine in patrimoniu bunuri mobile, conform Anexa, ce va fi comunicata la cererea persoanelor interesate.

 

Facem precizarea ca o parte din bunurile mobile mentionate in Anexa, nu au fost identificate faptic in patrimoniul debitoarei, ci doar scriptic, sens in care dorim si pentru acestea stabilirea atat a valorii de piata, cat si a valorii de lichidare, cu mentionarea in cuprinsul Raportului de evaluare ca acestea nu se regasesc faptic.

 

In situatia in care sunteti interesati cu privire la evaluarea bunurilor mobile, va solicitam sa ne comunicati oferta dumneavoastra pana la data de 03.06.2022 la sediul nostru din Bucuresti, Bd. Unirii, nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, Sector 3/ email: office@turmacinsolvency.ro / fax: 031/805.21.25.

 

 

Precizam faptul ca Raportul de evaluare aferent bunurilor mobile, trebuie sa contina atat valoarea de piata cat si valoarea de lichidare. Totodata precizam faptul ca onorariul evaluatorului va fi achitat din averea debitoarei, la momentul valorificarii bunurilor din averea debitoarei, si/ sau pe masura identificarii de disponibilitati banesti in contul unic de insolventa.