CERERE DE OFERTA

 

 

Subscrisa TURMAC INSOLVENCY IPURL, cu sediu ales in Bucuresti, Bd. Unirii nr. 78, Bl. J2, Sc. 2, Etj. 3, Ap. 39, Sector 3, reprezentata prin asociat coordonator Turmac Mihaela, in calitate de lichidator judiciar al debitorului  CERRA VILA DECORATIONS SRL, cu sediul in Bucuresti Sectorul 3, Str. LIVIU REBREANU, Nr. 6, Bloc B1, Scara 1, Etaj 2, Ap. 11, avand cod de identificare fiscala 22625914, numar de ordine la Oficiul National al Registrului Comertului J40/19928/2007, desemnata prin Incheierea din sedinta din camera de consiliu din data de 05.05.2022,  pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII-a Civila, in Dosarul nr. 45984/3/2008,

 

prin prezenta, va aducem la cunostinta faptul ca societatea CERRA VILA DECORATIONS SRL, detine in patrimoniu bunul imobil, reprezentant de Teren intravilan, in suprafata de 1.250 mp, situat in Comuna Snagov, Sat Cioficeni, tarlaua 180, parcela 644, Judetul Ilfov, ce necesita identificarea la fata locului a acestuia si intocmirea documentatiei tehnice pentru realizarea planului topografic, precum si actualizarea documentatie cadastrale a acestuia.

 

In situatia in care sunteti interesati cu privire la efectuarea serviciilor de ridicare topografica in zona a terenului si intocmirea documentatiei tehnice pentru realizarea planului topografic, precum si actualizarea documentatie cadastrale a acestuia, va solicitam, sa ne comunicati, oferta dumneavoastra de servicii, pana la data de 24.05.2022 la sediul nostru din Bucuresti, Bd. Unirii, nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, Sector 3/ email: office@turmacinsolvency.ro / fax: 031/805.21.25.

 

 Totodata precizam faptul ca plata pretului pentru serviciile prestate se va efectua din averea debitoarei CERRA VILA DECORATIONS SRL, ulterior valorificarii bunului imobil, si/sau identificarii de disponibilitati in contul unic de insolventa al acesteia.