Subscrisa TURMAC INSOLVENCY IPURL, cu sediul în Bd.Unirii nr. 78, Bl. J2, Sc. 2, Etj. 3, Ap. 39, Sector 3, Bucuresti, în calitate de lichidator judiciar al debitorului TIBIOIL COMPANY SRL, cu sediul în Loc. Comarnic, Oraş Comarnic, Str. PODU LUNG, Nr. 43C, Județ Prahova, CUI 14345034, J29/1796/2017, conform incheierii de sedinta din data de 21.07.2020 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Secţia a-VII-a Civilă, în dosarul nr. 21671/3/2014, anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica cu strigare a bunului imobil teren extravilan  in suprafata de 38.500 mp, situat in Comuna Aricestii Rahtivani, Tarla 73, Parcela 388/22 A, Jud. Prahova, categoria de folosință arabil, având număr cadastral 20559, intabulat în Cartea Funciară nr. 20559 a localității Aricestii Rahtivani, județul Prahova la pretul de pornire de 759.400 euro. Valoarea nu include TVA, care urmeaza regimul legal de la data adjudecarii.Prima sedinta  de licitatie  publica cu strigare se va organiza in data de 05.05.2022 ora 12.00.In cazul in care bunul imobil nu se va adjudeca la primul termen de licitatie, se vor organiza alte 14  sedinte de licitatie, saptamanale, in datele de 12.05.2022, 19.05.2022, 26.05.2022, 02.06.2022, 09.06.2022, 16.06.2022, 23.06.2022, 30.06.2022, 07.07.2022, 14.07.2022, 21.07.2022, 28.07.2022, 04.08.2022, 11.08.2022, în acelasi loc, ora la acelasi pret de pornire si in aceleasi conditii.Locul de desfasurare al licitatiilor este la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3. Relatii  suplimentare se pot obtine la tel. 031.805.21.25, email: office@turmacinsolvency.ro.