Subscrisa TURMAC INSOLVENCY IPURL, cu sediul în Bd.Unirii nr. 78, Bl. J2, Sc. 2, Etj. 3, Ap. 39, Sector 3, Bucuresti, reprezentata prin asociat coordonator Turmac Mihaela, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SUPORT REAL IFN S.A. cu sediul în Bucureşti Sectorul 1, Piaţa Presei Libere, Nr. 1, Corp D1,Cam.10 (663), Etaj 6, avand CUI 32356937 , nr. de ordine in registrul comertului J40/12748/2013 , desemnat prin sentinta din data de 01.02.2022 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Secţia a VII-a Civilă, în dosarul nr. 29260/3/2020, prin prezenta, va aducem la cunostinta faptul ca societatea SUPORT REAL IFN S.A. , detine in patrimoniu urmatoarele bunuri mobile:

  • Laptop MACBOOK – data intrare 24.02.2020 – valoare de inventar 2.600 lei
  • HP PROLIANT DL 360 – data intrare 13.04.2018– valoare de inventar 5.429,46 lei;
  • Caseta luminoasa – data intrare 29.05.2020 – valoare de inventar 2.737 lei;
  • Samsung televizor – data intrare 20.08.2020 – valoare de inventar 3.220 lei
  • Xerox workcenter 7556 -valoare de inventar 4.998 lei;

Totodata debitorul detine in patrimoniu si urmatoarele bunuri situate in contul 205 concesiuni, brevete, licente, marci comerciale:”servicii dezv soft financiare: servicii dezvoltare soft financiar, licenta custom 80397, licenta saga, licenta pachet pro;

In situatia in care sunteti interesati cu privire la evaluarea bunurilor mobile mai sus prezentate, va solicitam sa ne comunicati oferta dumneavoastra pana la data de 31.03.2022 la sediul nostru din Bucuresti, Bd. Unirii, nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, Sector 3/ email: office@turmacinsolvency.ro / fax: 031/805.21.25.

 Pentru bunurile mobile, precizam faptul ca Raportul de evaluare trebuie sa contina valoarea de piata si valoarea de lichidare. Totodata precizam faptul ca onorariul evaluatorului va fi achitat la momentul valorificarii bunurilor aflate in patrimoniul societatii SUPORT REAL IFN S.A.