Subscrisa TURMAC INSOLVENCY IPURL, cu sediul profesional in Bucuresti, Bd. Unirii, Nr.78, Bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, Sector 3, în calitate de lichidator judiciar al debitorului FINEX GLOBAL SOLUTIONS SRL, avand CUI 13785304, nr. de ordine in registrul comertului J40/3075/2001, desemnat prin sentinta civila din data de 24.11.2020, pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Secţia a VII-a Civila in Dosarul nr. 8617/3/2019, anunta scoaterea la vanzare a scoaterea la vanzare prin licitatie publica cu strigare a proprietatii imobiliare localizate in Comuna Bran, Sat Sohodol, nr. 66C, jud. Brasov, compusa din teren intravilan categoria „curti constructii”, in suprafata de 594 mp identificat cu numar cadastral 103034 , inscris in cartea funciara nr. 103034 Bran Brasov  in valoare de 6.400 euro si  constructie s. construita 426 mp si s.construita la sol de 125 mp, pensiune turistica utilata, S+P+E+Pod amenajat, construita in 2016,numar cadastral 103034-C1 inscris in CF 103034 in valoare de 117.600 euro care se vinde impreuna cu dotarile, aparatura si mobilier aferent  in valoare de 9.600 euro. Valoarea totala a proprietatii imobiliare este de 133.600 euro exclusiv TVA . TVA – ul urmeaza regimul legal de la data adjudecarii. Prima vanzare a bunurilor ce apartin societatii falite se va organiza in data de 29.03.2022, ora 12.00, prin licitatie publica cu strigare. In cazul in care bunurile nu se vor vinde la primul termen de licitatie, se vor organiza alte 4 licitatii, saptamanale, in data de 05.04.2022, 12.04.2022, 19.04.2022 si 28.04.2022  la aceeasi ora si in aceleasi conditii. Locul de desfasurare al licitatiilor este la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua lucratoare licitatiei, ora 12.00. Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3. Relatii  suplimentare se pot obtine la tel. 031.805.21.25., office@turmacinsolvency.ro.