Subscrisa TURMAC INSOLVENCY IPURL, cu sediul in Bd.Unirii nr. 78, Bl. J2, Sc. 2, Etj. 3, Ap. 39, Sector 3, Bucuresti, reprezentata prin asociat coordonator Turmac Mihaela, in calitate de lichidator judiciar al debitorului LU & PO SRL, cu sediul in Municipiul Slobozia, Str. MIHAI EMINESCU, Bloc 56, Scara A, Etaj 1, Ap. 3, Judetul Ialomita, avand CUI 24764811, nr. de ordine in registrul comertului J21/817/2008, desemnata prin Hotararea intermediara nr. 1326 din data de 26.11.2021, pronuntata de Tribunalul Ialomita – Sectia Civila, in Dosarul nr. 376/98/2020, in conformitate cu dispozitiile art. 154 din Legea nr. 85/2014, anunta scoaterea la vanzare, individuala, a bunurilor imobile aflate in patrimoniul societatii debitoare, respectiv:

Teren intravilan in suprafata de 1.000 mp, categoria de folosinta curti – constructii, amplasat in Localitatea Slobozia, Judetul Ialomita, la pretul de 20.700 Eur, exclusiv TVA, echivalentul a 101.968 Lei, exclusiv TVA (raportat la cursul BNR din data de 29.06.2021, data intocmirii raportului de evaluare, respectiv, 1 EUR = 4,9260 Lei); Teren extravilan in suprafata de 47.500 mp, categoria de folosinta arabil, amplasat in Localitatea Slobozia, Judetul Ialomita, la pretul de 47.263 Euro, exclusiv TVA, echivalentul a 232.815 Lei, exclusiv TVA (raportat la cursul BNR din data de 29.06.2021, data intocmirii raportului de evaluare, respectiv, 1 EUR = 4,9260 Lei); Teren  extravilan in suprafata de 18.300 mp, categoria de folosinta arabil, amplasat in Localitatea Slobozia, Judetul Ialomita, la pretul de 18.055 Eur, exclusiv TVA, echivalentul a 88.938 Lei, exclusiv TVA (raportat la cursul BNR din data de 29.06.2021, data intocmirii raportului de evaluare, respectiv, 1 EUR = 4,9260 Lei); Proprietate imobiliara de tip „HALA’’ amplasata in Municipiul Slobozia, judetul Ialomita, C1 – HALA avand Ac =1060 mp, proprietatea LU&PO SRL, edificata in 2011, situata in Localitatea Slobozia, Judetul Ialomita, amplasata pe terenul intravilan avand categoria de folosinta curti-constructii, in suprafata totala de 5.038 mp, ce apartine persoanei fizice Lupu Mihai. Terenul pe care este amplasata HALA nu face obiectul vanzarii. Pretul de pornire al licitatiei pentru Propietatea imobiliara de tip HALA este de 268.000 Eur, exclusiv TVA, echivalentul a 1.320.200 Lei, exclusiv TVA (raportat la cursul BNR din data de 29.06.2021, data intocmirii raportului de evaluare, respectiv, 1 EUR = 4,9260 Lei).

Prima vanzare a bunurilor se va organiza in data de 28.03.2022, ora 12.00, prin licitatie publica cu strigare. In cazul in care bunurile nu se vor vinde la primul termen de licitatie, se vor organiza alte 4 sedinte de licitatie, saptamanale, in datele de 04.04.2022, 11.04.2022, 18.04.2022 si 02.05.2022 la aceeasi ora si in aceleasi conditii. Locul de desfasurare al licitatiilor este la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3. Relatii  suplimentare se pot obtine la tel. 031.805.21.25.