Subscrisa TURMAC INSOLVENCY IPURL, cu sediul în Bd.Unirii nr. 78, Bl. J2, Sc. 2, Etj. 3, Ap. 39, Sector 3, Bucuresti, reprezentata prin asociat coordonator Turmac Mihaela, în calitate de lichidator judiciar al debitorului MAURER & KASPER CONSTRUCT SRL, cu sediul în Bucureşti, Sectorul 3, Calea CĂLĂRAŞILOR, Nr. 178, Bloc 60, Scara 2, Etaj 1, Ap. 41, avand CUI 18032005, nr. de ordine in registrul comertului J40/10414/2009, desemnat prin incheierea de sedinta din data de 31.05.2021 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Secţia a-VII-a Civilă, în dosarul nr. 44142/3/2009,

Avand in vedere cererea formulata de catre creditorul KASPER DANIELA CRISTINA, prin care se solicita lichidatorul judiciar sa solicite oferte in vederea efectuarii unui raport de expertiza in specialitatea contabilitate care sa stabileasca situatia activelor valorificate in procedura de insolventa si faliment, verificarea incasarii sumelor prevazute in contractele de vanzare/actele de ajudecare si destinatia sumelor incasate, verificarea onorariului fix si a celui procentual incasat de catre fostul administrator judiciar/lichidator RIAL IPURL prin reprezentant Alina Rudareanu, prin raportare la hotararea adunarii creditorilor, verificarea cheltuielilor de procedura prin raportare la documentele justificative ;

Se emite prezenta cererea de oferte servicii specialitatea contabilitate, in vederea efectuarii unui raport de expertiza in specialitatea contabilitate care sa stabileasca situatia activelor valorificate in procedura de insolventa si faliment, verificarea incasarii sumelor prevazute in contractele de vanzare/actele de ajudecare si destinatia sumelor incasate, verificarea onorariului fix si a celui procentual incasat de catre fostul administrator judiciar/lichidator RIAL IPURL prin reprezentant Alina Rudareanu, prin raportare la hotararea adunarii creditorilor, verificarea cheltuielilor de procedura prin raportare la documentele justificative ;

Precizam faptul ca perioada ce trebuie analizata de catre expertul contabil este :09.11.2009-30.05.2021, perioada in cadrul careia au fost valorificate un numar de aproximatix 130 apartamente situate in Brasov si o serie de bunuri mobile ;

In situatia in care sunteti interesati cu privire la intocmirea raportului de expertiza mai sua mentionat, va solicitam sa ne comunicati oferta dumneavoastra pana la data de 14.02.2022, ora 12.00, la sediul nostru din Bucuresti, Bd. Unirii, nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, Sector 3/ email: office@turmacinsolvency.ro / fax: 031/805.21.25.

Serviciile prestate urmeaza a fi achitate conform hotararii adunarii creditorilor.