Subscrisa TURMAC INSOLVENCY IPURL, cu sediul profesional in Bucuresti, Bd. Unirii, Nr.78, Bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, Sector 3, reprezentata prin asociat coordonator Turmac Mihaela în calitate de administrator judiciar al debitorului AKACIA LUX SRL, cu sediul in Sat Măldăreşti, Com. Maldaresti, Str. Principala, Nr. 88, Judetul Vâlcea, avand CUI 15716459, nr. de ordine in registrul comertului: J38/716/2003, desemnat prin sentinta civila nr.1431 din data de 18.10.2021, pronunţată de Tribunalul Valcea – Secţia a II-a Civila, în dosarul nr.1363/90/2021, prin prezenta, va aducem la cunostinta faptul ca societatea AKACIA LUX SRL, detine in patrimoniu urmatoarele bunuri mobile:

  • Calculator – data intrare 01.01.2004 – valoare de inventar 1.268,49 lei
  • Masina 230STD – data intrare 01.06.2007 – valoare de inventar 4.950 lei;
  • Masina Buffer cm – data intrare 01.07.2009 – valoare de inventar 3.120 lei;
  • Autoutilitara Citroen Jampy – data intrare 01.07.2009 – valoare de inventar 21.045,30 lei

Bunurile sunt situate la sediul societatii din Sat Măldăreşti, Com. Maldaresti, Str. Principala, Nr. 88, Judetul Vâlcea.

In situatia in care sunteti interesati cu privire la evaluarea bunurilor mobile mai sus prezentate, va solicitam sa ne comunicati oferta dumneavoastra pana la data de 17.01.2022 la sediul nostru din Bucuresti, Bd. Unirii, nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, Sector 3/ email: office@turmacinsolvency.ro / fax: 031/805.21.25.

 Pentru bunurile mobile, precizam faptul ca Raportul de evaluare trebuie sa contina valoarea de piata si valoarea de lichidare. Totodata precizam faptul ca onorariul evaluatorului va fi achitat la momentul valorificarii bunurilor aflate in patrimoniul societatii AKACIA LUX SRL.